Uit data van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) blijkt dat het aantal asielaanvragen in de EU+ (Europese Unie plus IJsland, VK, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) stijgt. Bij de aanvragen wordt gemiddeld gezien, in zo’n 40 procent van de keren een status toegekend. Hierbij is de kans op toekenning het grootst in Zwitserland met 88 procent. Van alle asielzoekers komt het grootste gedeelte nog steeds uit Syrië. Opvallend genoeg komen er ook steeds meer asielzoekers uit Zuid-Amerika.

Wereldwijd neemt Turkije het grootste aantal vluchtelingen op met 3,6 miljoen. Hierna volgen Pakistan en Oeganda. Het Europese land dat de meeste vluchtelingen opneemt is nog steeds Duitsland. Afgelopen jaar kende het land dan ook het grootse aantal asielaanvragen met 165.615. In tegenstelling tot veel Zuid-Europese landen neemt het aantal asielaanvragen wel steeds meer af. Hierbij is het voor de Mediterrane EU-landen zelfs het geval dat ze meer asielaanvragen kregen dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. Hoewel de afspraak is dat alle EU-landen de vluchtelingen opnemen, bleek onder andere in Malta dat dit lang niet altijd gebeurt.

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/EASO/status/1276460228108640262

EU+ en België

In totaal waren er 738.425 asielaanvragen in de EU+ het afgelopen jaar. Elf procent meer dan in 2018. Het grootste aantal asielaanvragen kwam nog altijd van Syriërs (11%), maar een groot aantal kwam ook van Afghanen (8,2%) en Venezolanen (6,2%). Deze laatste groep vertegenwoordigt een grotere trend van Zuid-Amerikaanse vluchtelingen die naar Europa komen. De Venezolanen krijgen hierbij zelfs in 96% van de gevallen een status toegekend. In de toekenning van een asielstatus hangt het er erg vanaf in welk land een bepaalde nationaliteit een aanvraag doet. Zo kunnen bijvoorbeeld Turken in Nederland bijna altijd rekenen op een asielstatus, terwijl dat in Duitsland bijna altijd een afwijzing betekent.

België stond op de zevende plek in het aantal asielaanvragen dat het kreeg. In totaal werden er 27.460 aanvragen ingediend waarbij de grootste groep mensen uit Afghanistan kwam. In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging van 22%. België nam wel minder migranten over van de andere EU-lidstaten het afgelopen jaar. Waar er in 2018 nog 880 migranten waren overgeplaatst, waren dit er nog 240 in 2019. Deze groep bestond volledig uit Syriërs.