Voormalig minister en voorzitter van het Waals parlement José Happart (PS) is door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld wegens corruptie. De rechtbank legde hem een celstraf van 8 maanden met uitstel op en een boete van 2.400 euro waarvan de helft met uitstel. Dat meldt RTBF.

Het parket had een celstraf van 20 maanden geëist tegen de voormalige PS-minister, maar de rechtbank sprak dus een lagere straf uit. Happart stond terecht wegens corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding in zijn hoedanigheid als voorzitter en later ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Aéroport Liège-Bierset, de maatschappij, opgericht door het Waals Gewest die instaat voor de uitbating van de luchthaven van Luik. ‘Don Happart’ gebruikte zijn invloed als voorzitter om ondernemers te bevoordelen, die later in ruil zijn maîtresse hielpen bij de bouw van een huis tegen bodemprijzen.

De voorzitterspost kreeg hij na een lange loopbaan in de politiek. José Happart is vooral bekend vanwege zijn rol in de Belgische taalstrijd. Hij was een prominent figuur in de burgemeesterskwestie in de Vlaamse faciliteitengemeente Voeren. Die gemeente wilde hij uit Limburg scheuren en bij de provincie Luik, en dus ook in het Franse taalgebied, onderbrengen. Zijn anti-Vlaamse houding leverde hem een mooie politieke carrière op in Wallonië, waar hij een vooraanstaand regionalist bleef. Bij de socialisten haalde hij mooie scores en zetelde hij in het Europees Parlement en de Belgische Senaat. Hij was ook nog minister in de Waalse regering en voorzitter van het Waals Parlement.