Met een overgrote meerderheid heeft het Hongaars parlement (dat niet gesloten is) een resolutie aangenomen. Daarmee verwerpt het land het zogeheten ‘Verdrag van Istanboel‘ of ‘de Istanboel-Conventie’. Oorspronkelijk komt dit verdrag van de Raad van Europa. Hongarije ondertekende dit verdrag al in 2014, maar ratificeerde het nooit. Nu lijkt te zijn besloten dat dit ook niet meer gaat gebeuren.

Het Verdrag van Istanboel is volgens velen een neutraal verdrag. Het belangrijkste doel van het verdrag is immers het beschermen van vrouwen tegen geweld. Onder de oppervlakte is het verdrag volgens critici echter zeer controversieel. Zo ziet het verdrag ‘gender’ bijvoorbeeld als een ‘sociaal-construct’ in plaats van een ‘natuurlijk verschil‘. Ook roept het verdrag op om kinderen te onderwijzen dat ‘gender’ een ‘sociaal-construct’ is. Daarnaast menen critici dat het verdrag in het bijzonder pro-immigratie is. Het zou namelijk de wettelijke categorie van ‘vervolging’ vergroten. Dat kan op zijn beurt weer leiden tot meer asielaanvragen.

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/visegrad24/status/1257878763393757184

Géén Verdrag van Istanboel

Met 115 stemmen voor, 35 stemmen tegen en drie onthoudingen nam het Hongaarse parlement de resolutie aan die het verdrag verwerpt. In de resolutie stond onder andere: “[De overheid] heeft het recht om het land, de cultuur, de wetten, tradities en nationale waarden te verdedigen. En opvattingen van minderheden over ‘gender’ moeten dit niet in gevaar brengen.” Ook gaf de zittende partij ‘Fidesz’ de volgende verklaring: “Vrouwen verdienen respect en waardering en de gehele Europese cultuur is gebaseerd op de gelijkheid van de vrouw.” Enkele parlementsleden betreuren het desondanks dat het Verdrag van Istanboel van tafel is. Volgens socialiste Zita Gurmai zou de Hongaarse overheid bijvoorbeeld falen in het beschermen van vrouwen tegen huiselijk geweld.

Hongarije is niet het eerste land dat zich afkeert van de Istanboel-Conventie. Het Bulgaarse Constitutioneel Hof verklaarde al eerder dat de conventie tegen de grondwet inging. Volgens verschillende Bulgaarse critici zou het verdrag ‘een Trojaans Paard’ zijn. Verschillende critici aan de andere kant zien het niet-implementeren van het verdrag juist als een aanval op de gelijkheid tussen man en vrouw.

België ratificeerde het Verdrag van Istanboel al op 14 maart 2016.