Hoewel er lang een nijpend tekort aan mondmaskers was, is België nooit gestopt met de uitvoer van maskers en ander medisch beschermend materiaal. Uit onderzoek van de krant De Tijd blijkt dat sinds 15 maart 284 vergunningen werden toegekend voor export buiten de Europese Unie.

De Europese Unie voerde nochtans bij het begin van de coronacrisis een algemeen exportverbod in voor medisch beschermend materiaal. Dit houdt in dat zaken als mondmaskers en beschermende kledij in principe niet de grens van de EU mogen oversteken. De Europese Unie liet echter wel de mogelijkheid aan de lidstaten om mits uitdrukkelijke toestemming van de overheid toch export toe te laten.

 

Buiten EU

Uit navraag van de krant De Tijd blijkt dat zo sinds 15 maart 284 keer de toestemming werd verleend aan onder meer bedrijven om toch mondmaskers en ander medisch materiaal uit te voeren. Het gaat dan om export buiten de Europese Unie. Tegelijk kampte de federale overheid met enorme problemen om het zorgpersoneel van kwalitatief materiaal te voorzien. Concreet werden de vergunningen afgeleverd op basis van contractuele en commerciële verplichtingen, in het kader van humanitaire hulp of verkeer tussen bedrijven van eenzelfde groep. Een beperkt deel waren giften of zendingen naar familieleden.

België voerde nooit een exportverbod in voor mondmaskers en ander medisch beschermend materiaal, terwijl de federale overheid naarstig op zoek was naar mondmaskers. Duitsland ter vergelijking voerde begin maart al een dergelijk verbod in. De Duitsers maakten onder strikte voorwaarden wel een uitzondering voor humanitaire hulp.

Lees ook:

Experts raden mondmaskers aan vanaf 12 jaar, ook in de klas

De Block volhardt: “Mondmaskers geven vals gevoel van veiligheid”