Als onderdeel van de ‘Green Deal’ maakte de Europese Commissie gisteren de ‘Farm to Fork strategy’ (F2F) bekend. Het doel hiervan is om Europa een ‘gezonder’ en ‘duurzamer’ voedselsysteem te geven. Dit betekent onder andere dat de manier waarop Europeanen produceren en consumeren, moet veranderen. De commissie heeft hiervoor 27 actiepunten opgesteld. In het plan staat ‘de keuze van de consument’ centraal. Maar het is duidelijk dat er maar uit één keuze te kiezen valt: minder vlees en meer groen.

Volgens de ‘European Green Deal’ moet Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn in 2050. De F2F is hier onderdeel van, maar richt zich vooral op de komende tien jaar. Zo wil de Europese Commissie bijvoorbeeld in 2030 het gebruik van gevaarlijke pesticiden verminderen bij 50%. Ook moet 25% van de landbouwgrond gebruikt worden voor biologische landbouw. Voor de rest poogt de EC om het voedselpatroon van EU-burgers te veranderen. In de praktijk betekent dit onder andere: suikerreductie en vleesreductie.

(Lees verder onder de tweet)

EC gaat maaltijd bepalen

Hoewel volgens Frans Timmermans de EC niet gaat bepalen wat de consument eet, wil de EC dit toch wel doen. Door middel van reclamerichtlijnen, overheidscampagnes en subsidies moet de EU samen met nationale overheden het voedselpatroon proberen te veranderen. Zo moeten reclames waarin vlees voor een lage prijs wordt aangeboden, ‘vermeden worden’ – indien nodig door hogere hand. Ook zal men proberen om de consument ‘vertrouwen’ te laten krijgen in biologische producten door ‘promotiecampagnes’ en ‘groene opdrachten’. Opvallend is echter wel, dat er geen sprake is van een vermindering van de veestapel.

Om de burgers ‘een handje te helpen’ zullen productverpakkingen  volgens het plan een aanpassing krijgen. De voedselwaarde-etikettering moet namelijk naar de voorkant van de verpakking. Hierdoor zou het duidelijker zijn voor de consument wat hij precies koopt. Ook is het van belang dat de consument, naast de voedselwaarde, weet wat de voetafdruk van een product is.