De Nederlandse ‘Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid’ (NCTV) publiceerde op 7 mei een rapport. In dit rapport, genaamd “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52”, maakt de organisatie bekend wat het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag is. Op dit ogenblik is het dreigingsniveau ‘aanzienlijk’. De grootste dreiging komt uit jihadistische hoek. Het rapport gaat daarnaast in op extreemlinkse en extreemrechtse dreigingen.

Het rapport gaat zowel over de terrorismedreiging in Nederland, als in de rest van het Westen. Ook gaat het rapport in op bepaalde ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij en in de rest van de wereld. Een voorbeeld hiervan is de radicalisering van Turkije. Nu islamisten niet meer onderdrukt worden, hebben zij meer voet aan de grond gekregen in Turkije. De kans bestaat dat dit de Turken in Nederland ook zal beïnvloeden. Een ander voorbeeld dat terugkomt, is het in brand steken van 5G-masten. Door theorieën over het verband tussen corona en 5G, zouden enkele mensen het recht in eigen handen hebben genomen.

(Lees verder onder de video)

Terrorismebestrijding wijst naar jihadisme

Uiteraard is het belangrijkste element in het rapport de terroristische dreiging. De Nederlandse terrorismebestrijding ziet hier opnieuw het jihadisme als grootste gevaar. Wél is de dreiging sinds 2017 al aan het afnemen. Momenteel telt de jihadistische beweging in Nederland zo’n 500 koppen. Zij opereren grotendeels buiten de sociale ruimte en kennen geen hiërarchische structuur. Hun bereidheid tot actie zou zijn gebleven, maar het coronavirus heeft de mogelijkheid tot een aanslag op groepen mensen enorm verkleind. 

Uit het rapport blijkt ook dat het in Nederland steeds moeilijker wordt om gedetineerden met radicaal-islamitisch gedachtegoed uit elkaar te houden. Ook blijkt dat veroordeelde jihadisten vaak weer terugkeren naar hun radicale netwerk. “Ook als zij geen strafbare feiten meer plegen, kunnen zij in die netwerken een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als leraar, voorbeeld, inspirator of verbinder.” Opvallend genoeg zijn de aanslagplegers in Nederland (en Europa) meestal niet naar het buitenland vertrokken. Hoewel de groep terugkerende jihadisten een gevaar vormt, zijn het vaak islamitische individuen in Nederland die een aanslag plegen.

(Lees verder onder de video)

Extreemlinks en extreemrechts

Zowel in Duitsland als in Amerika nemen de confrontaties tussen extreemlinks en extreemrechts toe, volgens het rapport. In Nederland is dit thans nog niet het geval, maar Nederlanders zouden wel actief zijn in extreme internationale kanalen. Wanneer de cijfers in vergelijking staan tot de omliggende landen, dan scoort Nederland nog laag. Zowel extreemlinks als extreemrechts blijft in Nederland beperkt. Desalniettemin blijft de vrees voor kopieergedrag van andere extremisten.