Een uitspraak van sp.a-voorzitter Conner Rousseau doet flink wat stof opwaaien op sociale media. In een interview met De Standaard speelt hij met het idee van een hoofddoekenverbod onder de 16 jaar. Ofschoon het volgens Rousseau eerder een vraag dan een voorstel was, krijgt hij heel wat kritiek over zich heen.

“Als je alcohol kunt verbieden tot zestien jaar, waarom dan niet ook de hoofddoek op school?”, vraagt Rousseau zich af in het interview. Hij worstelt met het afwegen van iemands vrijheid om te dragen wat hij wilt tegenover het beschermen tegen religieuze groepsdruk. “Migratie belangt ons allemaal aan, maar er is er maar één oplossing: investeren in integratie”, zegt hij nog.

“Bizarre vergelijking”

De uitspraak over het hoofddoekenverbod doet flink wat stof opwaaien op sociale media. “Omdat alcohol schadelijk is voor uw gezondheid, een hoofddoek bij mijn weten niet”, antwoordt iemand op de denkoefening van de sp.a-voorzitter. “Het enige schadelijke is de manier waarop mensen geloofbelijdenis demoniseren.” Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens noemt het een “bizarre vergelijking”.

Volgens Rousseau was de bewuste uitspraak veeleer een vraag dan een voorstel. “Vrijheid staat voorop, wie mij kent, weet dat”, reageert hij. Hij hoopt schijnbaar wel dat zijn vraag een debat op gang zal brengen. “Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de druk die jonge meisjes geregeld ervaren om een hoofddoek te dragen. Wanneer de vrije wil er onvoldoende is, moet we kunnen nadenken over oplossingen“, zegt hij. “Misschien is 16 wel een leeftijd waarop jongeren geacht kunnen worden hun eigen geloofsovertuiging te kiezen?”