In het Antwerpse Kalmthout is opnieuw ophef ontstaan over de komst van een nieuw asielcentrum. Het gemeentebestuur nam eerder dit jaar al juridische stappen tegen de komst van dat asielcentrum, maar Fedasil zet het project verder. Nu zou Fedasil gebouwen willen bijbouwen zonder bouwvergunning. De gemeente tekent opnieuw verzet aan. Dat meldt HLN

In tegenstelling tot andere Europese landen, blijft de instroom van asielzoekers in ons land hoog. Omdat alle asielzoekerscentra in ons land inmiddels volzitten, worden regelmatig nieuwe asielcentra geopend of heropend. Begin dit jaar bleek dat er ook in de Kempense gemeente Kalmthout een nieuw asielcentrum zou komen. Het gemeentebestuur bleek daar niet van op de hoogte gebracht te zijn en reageerde kritisch.

Geen bouwvergunning

Het gemeentebestuur ondernam toen al juridische stappen om de komst van het asielzoekerscentrum te voorkomen en doet dat nu opnieuw. In en rond het gebouw zouden werken plaatsvinden zonder dat daarvoor een bouwvergunning gegeven werd aan Fedasil.

“Onze bouwdienst kreeg nu een melding van de eigenaar van het pand voor enkele bijkomende werken”, aldus burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) aan HLN. “Het gaat om de plaatsing van tijdelijk sanitair met zuiveringstorens en de plaatsing van een noodtrap vanaf de eerste verdieping. Er is geen omgevingsvergunning aangevraagd en nochtans is dat wel nodig.”

Volgens het gemeentebestuur zijn de werken immers duidelijk in strijd met de ruimtelijke voorschriften. “De bebouwde oppervlakte mag niet uitgebreid worden en dat gebeurt nu duidelijk wel. Er zou zelfs een constructie komen in de bufferzone op het terrein. Die is er enkel voor planten en bomen. De plaatsing van extra ondergrondse putten van 10.000 liter zal overigens ook schade toebrengen aan de bomen. De regels gelden voor iedereen dus ook voor Fedasil, G4S en de eigenaar van de site.”

Fedasil

Daarnaast haalt het gemeentebestuur ook fors uit naar Fedasil, dat de opvang van asielzoekers in ons land regelt. “We hebben alle documenten over het asielcentrum opgevraagd. Maar onze vraag leverde na lang wachten niet meer op een dan een nietszeggende mail met een zo goed als inhoudsloze bijlage”, klinkt het.

Nochtans heeft de gemeente recht op die documenten, zo oordeelde een bevoegde commissie. “Hun oordeel was helder. Fedasil voldoet hoegenaamd niet aan de wettelijke opdracht tot openbaarmaking. De commissie adviseert hen daarom om alsnog de nodige documenten aan de gemeente ter beschikking te stellen. Maar ook daar hebben we ondertussen nog niks van gezien. En dat lijkt helaas de rode draad te zijn. De verantwoordelijken in het dossier doen er alles aan om de gemeente buitenspel te zetten. Ze weten dat we tegen de komst van het asielcentrum op die plaats zijn. En daarom zoeken ze steeds de marges op binnen en ook buiten de wetgeving om hun asielcentrum uit te bouwen.”