Het Nederlands kabinet wil de spreiding van het coronavirus nauwkeuriger volgen. Een tijdelijke noodwet moet dit mogelijk maken. Door de wet kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een jaar lang zendmastdata gebruiken. De data blijft wel ‘anoniem’, zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om iemands telefoonnummer te herleiden. Ook gelden er extra regels in dunbevolkte gebieden.

Volgens het RIVM is er aanvullende informatie nodig rondom de verspreiding van het virus. Op het ogenblik meet het instituut de verspreiding aan de hand van ziekenhuisopnames. Het probleem is hier alleen dat er een vertraging van één tot drie weken in zit. De zendmastdata geeft direct een concreet beeld van de verspreiding van het virus. Zo kan personenverkeer van het ene gebied naar het andere gebied makkelijk gezien worden. Hierdoor kunnen autoriteiten vervolgens veiligheidsmaatregelen lokaal inzetten. De rest van de samenleving ondervindt daardoor geen hinder.

(Lees verder onder de tweet)

Identiteit vaststellen “niet mogelijk”

Door de noodwet gaat het RIVM ieder uur controleren hoeveel mobiele telefoons er op een plaats aanwezig zijn. Het is volgens het kabinet niet mogelijk om daardoor iemand identiteit vast te stellen. Wel is het mogelijk om duidelijk te maken uit welke gemeente iemand komt. Voor gebieden die dunbevolkt zijn, ligt het iets anders. Groepen met minder dan vijftien telefoons worden namelijk niet gemeld vanwege ‘privacy-redenen’.

(Lees verder onder de tweet)

Voorlopig geen app

Begin april was het plan van het Nederlands kabinet om een ‘app’ te ontwikkelen tegen het coronavirus. Hoewel het plan er nog steeds staat, lijkt het er voorlopig op dat er geen ‘app’ zal komen. Op 7 april presenteerden verschillende aanbieders een ‘corona-app’. Desondanks voldeed geen enkele ‘app’ aan de eisen van de minister. Sindsdien is het onduidelijk wat er precies zal gaan gebeuren. De verantwoordelijke voor de ‘app’ zei: “We gaan zien wat het oplevert.”

In een normaal bron- en contactonderzoek, gaan de Nederlandse Gezondheidscentra (GGD) op zoek naar potentiële besmettingen. Door vragen te stellen aan virusdragers, kan duidelijk worden aan wie het virus is overgedragen. Het probleem is dat hiermee vaak alleen ‘bekenden’ van de besmette persoon naar voren komen. Mensen die bijvoorbeeld naast een geïnfecteerd persoon in de rij staan tijdens het winkelen, blijven verborgen. Een ‘app’ zou dit kunnen oplossen door een bericht te sturen naar alle personen die in de buurt zijn geweest.