Uit een rapport dat het Duitse der Spiegel in handen heeft, blijkt dat de NAVO zich voorbereidt op ‘een tweede coronagolf’. Deze golf zal mogelijk in de herfst van dit jaar toeslaan. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg moet de samenwerking tussen lidstaten dan beter zijn. Hij pleit daarom samen met de NAVO-ambassadeurs voor een ‘militair operatieplan’.  Ook sprak men over de 2%-norm binnen de Alliantie.

Aan het begin van de coronacrisis ontstond er vooral kritiek over de rol van de EU. De NAVO bleef daarentegen redelijk buiten schot. Tegelijkertijd kwamen China, Cuba en Rusland juist positief in het nieuws door hun goede communicatie over hun hulp aan Europese landen. De NAVO waarschuwde voor deze hulp van ‘buitenaf’. Landen zouden namelijk mogelijk de crisis ‘misbruiken’ om een goed imago te scheppen.

(Lees verder onder de tweet)

NAVO verbetert aanpak

De NAVO meende naar eigen zeggen “niet goed voorbereid” te zijn. Verschillende NAVO-soldaten kregen het coronavirus terwijl ze op missie waren. Ook ging het qua coördinatie aanvankelijk mis. Pas na een lange periode van verwarring konden vliegtuigen onder één ‘Callsign’ over Europa vliegen. Desondanks is een blik op de website van de NAVO voldoende om te zien dat de alliantie niet stilstaat. Dagelijks wordt er bericht over verschillende lidstaten die elkaar helpen.

Het nieuwe plan van aanpak is dat er zo snel mogelijk een operatieplan komt voor alle lidstaten. Stoltenberg heeft hiervoor een ‘Acht-Puntenplan’ voorgelegd dat nog verder moet worden uitgewerkt. In ieder geval zou het van belang zijn dat er “betere samenwerking komt, simpelere procedures voor militaire ondersteuning komen en [uniformere] rampenbescherming komt.” Ook is de secretaris-generaal al langer voorstander van het gezamenlijk inkopen van middelen.

(Lees verder onder de tweet)

Naast het ambitieuze plan, is de discussie rondom de 2%-norm weer teruggekeerd. Hoewel het doel is dat álle lidstaten op zijn minst 2% van hun BBP in Defensie steken, is dit volgens sommige diplomaten onmogelijk. Door de economische schade van de coronacrisis zouden staten het geld niet meer kunnen missen.