Er komt voorlopig geen echte parlementaire onderzoekscommissie naar de aanpak van het coronavirus in Vlaanderen. Dat heeft het Vlaamse parlement woensdag beslist. De drie regeringspartijen met steun van Groen en sp.a kwamen wel tot een akkoord om een ad-hoccommissie op te richten.

Zeker bij de aanpak van het coronavirus in de woonzorgcentra – een Vlaamse bevoegdheid – rijzen vragen. Met een echte parlementaire onderzoekscommissie kan veel grondiger te werk worden gegaan dan met de ad-hoccomissie die nu in de steigers staat. De meerderheid stemde dat echter weg, met steun van Groen en sp.a. Björn Rzoska, fractieleider voor de groenen, mag de ad-hoccommissie voorzitten.

Vingerwijzen

Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang blijven wel op de nagel van een volwaardige onderzoekscommissie kloppen. Het is niet uitgesloten dat die er toch nog zou komen naarmate het werk van de ad-hoccommissie vordert. Volgens de meerderheid is het echter nog te vroeg om daartoe over te gaan. PVDA-fractieleider Jos D’Haese vindt het nu dan weer het ideale moment aangezien het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames al weken in dalende lijn is. Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz zegt dan weer dat er rond een parlementaire onderzoekscommissie een “sfeertje van zondebok en vingerwijzen” hangt. Tegen het einde van dit jaar zou het werk van de ad-hoccommissie, die voornamelijk hoorzittingen zal houden, afgerond moeten zijn.