De medeoprichter van Wikipedia, Larry Sanger, heeft op 14 mei een merkwaardige blogpost geplaatst. Volgens Larry Sanger is Wikipedia niet langer neutraal. De website zou voornamelijk linkse politici en strekkingen steunen. Larry Sanger is niet meer actief binnen Wikipedia.

Linkse politici krijgen positieve artikels, Rechtse politici krijgen negatieve artikels

Om dit standpunt te bewijzen, geeft Larry Sanger enkele voorbeelden. De Wikipediapagina over voormaling president Barack Obama vermeldt bijvoorbeeld heel veel schandalen niet: Benghazi, het IRS-schandaal, het e-mailschandaal met Clinton en de recente ‘Obamagate’ staan niet vermeld. Volgens Larry Sanger moet een artikel over politici “zowel het goede en het slechte aanhalen”. De enige schandalen die wel worden vermeld, zijn de schandalen die Links niet zo erg vindt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de klokkenluider Snowden. Het artikel is objectief misschien wel correct volgens Larry Sanger, maar belangrijke informatie ontbreekt waardoor het niet meer “neutraal” is.

Hij vergelijkt het artikel van Obama met het artikel van de huidige Amerikaanse president, Donald Trump. De negatieve stukken van het artikel, bijvoorbeeld over Trumps impeachment, zijn gigantisch lang. Daarnaast worden enorm veel woorden gebruikt met een negatieve gevoelswaarde, zoals het Engelse woord “false” en “falsely”. Zo staat vaak te lezen dat veel statements van Trump “false” (foutief) zijn. Zelfs al zou die statement kloppen, het is volgens Larry “niet neutraal om zoiets te schrijven”. Daar voegt hij nog al lachend bij toe dat hij het “interessante artikel over Hillary Clinton niet zal bespreken. Je kan het namelijk zelf lezen als ‘oefening’.”

“Alleen als je mensen wil dwingen iets te geloven, kun je tegen neutraliteit zijn”

“Als het op politiek aankomt, is het gemakkelijker om te pleiten voor de grote voordelen, zelfs de morele noodzaak, van het elimineren van vooroordelen en vooringenomenheid in naslagwerken zoals op Wikipedia te lezen zijn. Zoals ik beargumenteer in mijn essay van 2015, ‘Waarom Neutraliteit’, is het natuurlijk om neutraliteit na te streven in de politiek en voor vele andere onderwerpen omdat we de vrijheid willen hebben om zelf ons standpunt te vinden. Referenties, nieuws en educatieve bronnen moeten ervoor zorgen dat iemand zelf op rationele wijze een standpunt kan innemen. Alleen zij die anderen willen dwingen een standpunt aan te nemen, zijn tegen neutraliteit,” aldus Larry Sanger.

“Wikipedia heeft algemeen een links-liberaal standpunt”

Hij beschuldigt Wikipedia van Linkse stromingen te steunen, niet alleen op het gebied van politieke figuren. Wikipedia neemt over het algemeen een “links-liberaal standpunt” in. Volgens Sanger zou een conservatieve schrijver bijvoorbeeld nooit over abortus schrijven dat “wanneer het goed wordt toegepast, het één van de veiligste procedures is in de medische wereld”. Dat is meteen ook een uitspraak waarover men in debat kan gaan.

Een ander voorbeeld dat hij aanhaalt, is de legalisering van drugs. In het artikel over dit onderwerp staat weinig geschreven over de potentiële gevaren van de legalisatie van drugs. Het lijkt volgens hem eerder op een soort pleidooi voor legalisatie, gevolgd door een catalogus over hoe landen wereldwijd hiermee omgaan. Hij haalt ook een artikel aan over of Holebi’s kinderen mogen adopteren. Er staan veel argumenten pro in, maar argumenten tegen worden weggelaten. De artikels zijn “dus wel objectief (de informatie is correct en het is niet de mening van de schrijver), maar niet neutraal (want de keuze van informatie toont duidelijk een vooringenomen standpunt van de schrijver).”

“Gebruikers van Wikipedia leven in een fantasiewereld”

Hij haalt nog veel meer voorbeelden aan. Zowel over religie als wetenschap, overal maakt hij dezelfde conclusie: de neutraliteit van Wikipedia is ten onder gegaan aan een voorkeur voor progressieve, linkse strekkingen. Hij vindt dat het tijd is dat Wikipedia dit toegeeft. “Wikipedia zou het neutraliteitsprincipe, die toch niet meer gerespecteerd wordt, beter vervangen door een betrouwbaarheidsprincipe en toegeven dat de website een voorkeur heeft voor links en niet voor conservatieven, traditionelen, religieuzen en andere standpunten die niet “progressief” zijn. Natuurlijk zullen de gebruikers van Wikipedia nooit zo een verandering maken. Ze leven in een fantasiewereld. De wereld zou een betere plek zijn met een neutrale, gedecentraliseerde online encyclopedie zoals ik voorgesteld heb met de Encyclosphere. We zullen zeker zo een netwerk ontwikkelen.”