Volgens kandidaat-voorzitter en Kamerfractieleider Egbert Lachaert (Open Vld) zijn de Vlaamse liberalen hun focus verloren. “Mensen moeten zien dat wij in de eerste plaats een sociaaleconomische partij zijn”, zegt hij in een interview met De Zondag. Hij pleit ook voor nieuwe verkiezingen indien tegen september geen federale regering kan gevormd worden.

De strijd om het voorzitterschap bij de Vlaamse liberalen vindt door de coronacrisis volledig online plaats. Verwacht wordt een tweestrijd tussen Kamerfractieleider Egbert Lachaert en burgemeester van Oostende Bart Tommelein. Schrijf echter ook Els Ampe nog niet af. De Brusselse, die zetelt in het Vlaams parlement, werkte zich de afgelopen weken meermaals in de schijnwerpers met opvallende filmpjes op sociale media.

Heropstart scholen

Ampe kwam met scherpe kritiek op de aanpak van de coronacrisis. Nochtans maakt haar partij deel uit van zowel de Vlaamse als de federale regering. Ook Lachaert heeft als Kamerfractieleider nu en dan wel eens kritiek op de excellenties van zijn partij. “Vooral het mondmaskerverhaal was pijnlijk, ook de communicatie kon beter”, zegt hij. De kritiek aan het adres van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt hij wel onterecht. Lachaert vreest ook dat de heropening van de scholen het hele exit-plan ingeval zal brengen. Hij pleit ervoor om de heropstart niet te beperken tot het eerste, tweede en zesde leerjaar. “Dat zou ruimer moeten, alle kinderen van kleuter en lager moeten naar school kunnen”, aldus Lachaert. “Dat zou al veel ouders helpen.” 

Basisnota van drie regeringspartijen

De liberaal spaart ook de partijleiding niet. De Open Vld is volgens hem de focus op de liberale kernthema’s kwijtgeraakt. “We mogen specialisten hebben op andere domeinen, maar de mensen moeten zien dat wij in de eerste plaats een sociaaleconomische partij zijn”, zegt hij. Lachaert kantte zich onder meer fel tegen de rode nota-Magnette en het paars-groene geflirt van Gwendolyn Rutten. “Waren we als liberale partij in die regering gestapt, dan kwam ons voortbestaan in gedrang.” Komt hij straks zelf aan het roer van de Open Vld te staan, wil Lachaert met de drie partijen van de minderheidsregering (Open Vld, MR en CD&V) een startnota opmaken. “Eventueel aangevuld met de sp.a van Conner Rousseau die zich constructief opstelt in deze crisis”, aldus de liberaal. “De focus moet liggen op de economische relance, met sociale accenten en binnen een verantwoord budgettair kader.” 

Lees ook:

Ampe (Open Vld) houdt voet bij stuk na felle kritiek van De Block