Op 14 mei 2020 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Hongarije onwettelijk migranten vasthield in ‘transitzones’. Vier migranten uit de ‘Röszke-transitzone’ spanden eerder een rechtszaak aan tegen de Hongaarse overheid. Het Hof oordeelde dat deze vier migranten per direct vrijuit mochten, Boedapest laat nu weten de uitspraak van het Hof te zullen opvolgen. De transitzones gaan daarom dicht. De asielprocedure verandert tegelijkertijd ook. In de toekomst zullen de Hongaren louter asielaanvragen via ambassades en consulaten behandelen.

In het oordeel van het Hof van Justitie staat dat het vasthouden van de vier migranten telt als ‘detentie’. Omdat de migranten niet uit vrije wil de transitzone op de grens met Servië kunnen verlaten, zouden ze in de zone vastzitten. Het Hof stelt dat de migranten recht hebben op een asielaanvraag – en dat Hongarije deze aanvraag moet accepteren. Hongarije was het hier niet mee eens. Volgens de Hongaarse wet worden asielaanvragen namelijk niet behandeld, indien migranten door een veilig land komen. Omdat Servië een veilig land is, meende Hongarije daarom dat het geen aanvraag hoeft te behandelen.

(Lees verder onder de video)

Hongarije sluit transitzones

Nog steeds zijn de Hongaren het oneens met de uitspraak. Desondanks liet de stafchef van de Hongaarse premier, Gergely Gulyas, weten, te zullen luisteren naar het Europese oordeel. Gulyas stelt: “De Hongaarse overheid is het niet eens met de beslissing van het Hof, die gezien wordt als gevaarlijk en schadelijk wat betreft de veiligheid van Europa. Tegelijkertijd, zijn wij verplicht iedere beslissing van het Hof op te volgen als lid van de EU. En daarom schikken we ons.”

De migranten die zich nog bevinden in de transitzones aan de Servische grens krijgen een nieuwe plek. Zij gaan naar opvangcentra op andere plaatsen in het land. Toekomstige migranten zullen desalniettemin een nieuwe legale weg moeten volgen voor een asielprocedure. Zij zullen namelijk via een Hongaarse ambassade of consulaat hun asielaanvraag moeten doen. “De bescherming van de buitengrenzen is een zaak die Hongarije niet kan, niet wil en niet zal neerleggen, aldus Gulyas.