Vandaag staat er een debat op de agenda van het Europees Parlement. Hierin zal de ‘status van de Hongaarse democratie’ bediscussieerd worden. Een groot aantal parlementsleden wensen hierbij dat de ‘Artikel 7 procedure‘ terugkomt op de agenda van de Europese Commissie. Daardoor zou Hongarije namelijk haar stemrecht in de EU kunnen verliezen. Wel hebben de Hongaren in zo’n procedure uitdrukkelijk het recht om zichzelf te verdedigen. Het Europees Parlement heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán uitgenodigd om zich te verdedigen. De Hongaren waren echter van zin hun justitieminister te sturen. Volgens Hongaarse justitieminister Judit Varga staat de Europese rechtsstaat daarom onder druk.

Op 17 april nam het Europees Parlement een resolutie aan die gaat over de ‘gecoördineerde aanpak’ tegen het coronavirus. Hierin kregen zowel Hongarije als Polen op hun donder. Hongarije regeert namelijk in de eerste plaats per decreet zonder tijdslimiet (het parlement kan de noodwet echter ieder moment intrekken). In de tweede plaats zou Boedapest de controversiële ‘transgenderrechten’ niet garanderen. Polen zou zich ook misdragen. Zij kregen namelijk het verwijt kinderen seksuele voorlichting achter te houden. Ook de Poolse pro-levenswetten liggen onder zwaar vuur.

(Lees verder onder de tweet)

Geen eerlijk proces

Morgen komt het tot een debat waarin de Europarlementariërs bepalen of de Hongaren zich houden aan de Europese norm. Omdat de resolutie van 17 april met een overgrote meerderheid werd aangenomen, is de verwachting dat de Hongaren er niet mals uit zullen komen. Europese Commissie vice-presidente Vera Jourova oordeelde eerder nog dat er nóg geen reden was om procedures tegen de Hongaren te beginnen. De laatste dagen begon zij echter haar zorgen te uiten in de media.

(Lees verder onder de tweet)

Volgens justitieminister Varga bestaat er geen ‘derde weg’ als het aankomt op een procedure tegen Hongarije. Het is of wél een procedure, of géén procedure. Dat Hongarije schuldig is tot het tegendeel bewezen is, vindt Varga geen optie. Dat er nóg geen reden was voor procedure – met de nadruk op: nóg – ziet Varga dan ook als vals spel. Hier bovenop stelt Varga dat in een eerlijk proces de verdachte recht heeft op weerwoord. Het Europees Parlement heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán uitgenodigd om zich te verdedigen. De Hongaren waren echter van zin hun justitieminister te sturen. Varga meent daarom dat het parlement de basisprincipes van een eerlijke rechtsgang aan de wind overgeeft. “Volgens de gangbare praktijk voor dit soort debatten is het passende niveau van deelname echter dat van staatshoofd of regeringsleider”, schrijft Europees Parlementsvoorzitter Sassoli.