Fedasil weigert om de asielzoekers uit het asielcentrum in Koksijde te laten testen op COVID-19, ondanks het feit dat er een corona-uitbraak is in het opvangcentrum. Meer zelfs, ondanks een verbod om asielkinderen uit het centrum naar scholen te sturen heeft Fedasil dat wel gedaan. Nu blijkt dat die kinderen inderdaad besmet zijn met het coronavirus. Dat meldt KW

Enkele maanden geleden werd beslist dat de oude kazerne in Koksijde opnieuw in gebruik zou worden genomen voor de opvang voor asielzoekers. De gemeente vroeg omwille van de coronacrisis om die heropening uit te stellen, maar dat was voor Fedasil geen optie. Niet lang na de heropening bleek vervolgens dat er een uitbraak van het coronavirus was in het opvangcentrum. 

Fedasil weigert testen en stuurt kinderen met coronavirus naar scholen

Momenteel is het coronavirus nog steeds aanwezig in het centrum. Toch weigert Fedasil om de asielzoekers te laten testen. “Onvoorstelbaar dat Fedasil niet begrijpt waarom het zo belangrijk is dat alle bewoners van het centrum worden getest”, aldus burgemeester Marc Vanden Bussche in KW. “In het asielcentrum zijn al eerder mensen COVID-19-positief getest, en dan is het toch maar logisch dat ik vraag dat iedereen daar wordt getest, zeker wanneer ze kinderen naar onze scholen willen sturen. Maar dat ziet Fedasil als een vorm van discriminatie.”

Omdat er een uitbraak van het coronavirus is in het asielcentrum besliste de burgemeester dat niemand het centrum mag verlaten alvorens ze getest zijn. Nu blijkt dat Fedasil, ondanks een uitdrukkelijk verbod hierop, kinderen uit het asielcentrum naar scholen in de buurt heeft gestuurd. Twee van die kinderen die door Fedasil naar scholen werden gebracht bleken inderdaad positief te zijn voor COVID-19. 

“Precies omdat ik elk risico op een coronabesmetting wil vermijden, is er beslist dat geen enkele bewoner het opvangcentrum nog mag verlaten voor ze op corona zijn getest. Nu is gebleken dat Fedasil, achter mijn rug om, toch kinderen naar onze scholen heeft gestuurd. Vier kinderen zijn naar Oostendse scholen gegaan, één kind in de gemeenteschool van Koksijde en één kind in de gemeenteschool van Oostduinkerke. Gelukkig heeft de directeur mij verwittigd! De twee kinderen werden getest en bleken allebei positief! Ik mag er niet aan denken welke gevolgen dit zou kunnen hebben als we die kinderen op school zouden hebben toegelaten!”

Burgemeester Vanden Bussche is de eigenwijze en arrogante houding van Fedasil beu. “Het stoort mij geweldig dat Fedasil blijft ontkennen dat er een probleem zou kunnen zijn en dat ze het burgemeestersbesluit niet respecteren. Mijn enige betrachting is het centrum coronavrij houden. De gemeente heeft zelfs voorgesteld om alle coronatesten te betalen! Ik wacht nu op een reactie van Volksgezondheid, maar als dit niet snel wordt opgelost, stap ik naar de rechter! Intussen zal er verscherpt politietoezicht zijn aan het opvangcentrum.”