Op 15 mei publiceerde het ‘Europees Centrum tegen Migrantensmokkel’ (EMSC) een rapport. Dit rapport – dat veel raakvlakken heeft met het rapport van Frontex – is een terugblik op de Europese mensensmokkel in 2019. Ook geeft het EMSC een beeld van wat de mensensmokkel in 2020 zal betekenen. Als een van de belangrijkste gevaren in het rapport zijn ‘online discussiegroepen’. Zij zouden massale migratiestromen faciliteren. Eveneens worden de Turkse autoriteiten als gevaar genoemd. 

Het relatief nieuwe agentschap stamt uit 2016. Als gevolg van de migratiecrisis in 2015, besloot de EU het agentschap op te richten. De organisatie richt zich specifiek op het bestrijden van smokkelnetwerken en werkt nauw samen met Frontex. Naast deze hoofdtaak houdt het EMSC zich ook bezig met identiteitsfraude, ‘online smokkelarij’ en financieel onderzoek. 

(Lees verder onder de video)

Rol van corona

In het rapport komt naar voren dat de coronarestricties effectief zijn tegen illegale migratie. Men gaat er echter vanuit dat de migratie weer zal toenemen wanneer Europese landen de restricties versoepelen. Een extra factor hierbij, kan de rol van het virus in de derde wereld zijn. De economische schade die ontstaat als gevolg van het coronavirus draagt immers mogelijk bij aan migratiegolven. De economische schade in Europa kan daarentegen net zo goed meewerken hieraan. De kans is namelijk groot dat de vraag naar (illegale) goedkope arbeid zal toenemen.

Naast het feit dat het coronavirus de illegale migratie in zijn geheel belemmert, zorgt het virus ook voor andere vormen van migratie. Omdat bijna al het vliegverkeer is platgelegd, gaat haast alle migratie over land of zee. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de migratiecrisis die thans plaatsvindt op het Kanaal. Een andere ‘populaire’ manier van migratie is via gesloten ruimtes in voertuigen. Een gezamenlijke operatie van Europese politie-eenheden liet zien hoe dit eruit kan zien: “De illegale migranten werden getransporteerd onder levensbedreigende omstandigheden, verborgen in gekoelde – vaak overvolle – vrachtwagens… De migranten betaalden hiervoor tot 7.000 euro voor de gevaarlijke reis.”

(Lees verder onder de tweet)

Gevaren 2019 en 2020

Twee uit het oog springende gevaren voor Europa zijn ‘online discussiegroepen’ en de Turkse autoriteiten. Via sociale media probeerden internetgebruikers in 2019 groepen Syriërs naar Europa te faciliteren. Uiteindelijk wist de Griekse politie het toenmalige gevaar te voorkomen, maar een nieuw actie is niet ondenkbaar. Ook de actie van de Turkse autoriteiten begin 2020, waarin zij grote groepen migranten Europa in probeerden te duwen, wordt gezien als een groot gevaar. Zodoende kunnen illegalen immers ‘onder de radar’ blijven na binnenkomst. Naar verwachting zal Turkije hiermee doorgaan – zij het op een subtielere manier.