De Europese Commissie waarschuwt voor“een recessie van historische proporties” in de eurozone als gevolg van de coronacrisis. Niet ieder land wordt echter even hard getroffen. Zo dreigen de verschillen de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa verder te verdiepen. Ze vormen volgens de Commissie zelfs een existentiële bedreiging voor de toekomst van de eurozone. 

“Een recessie van historische proporties”, daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in haar voorjaarsprognose. De economie van de eurozone zal dit jaar met 7,75 procent krimpen als gevolg van het coronavirus. Daarmee vergeleken is de financiële crisis van 2009 maar een peulenschil. De werkloosheid in de Europese Unie zou dit jaar kunnen oplopen tot 9 procent. 

(Lees verder onder de tweet.)

Enorme klappen voor eurozone

Als gevolg van de verschillende ‘lockdown’-maatregelen is de economische activiteit in de EU “bijna van de ene op de andere dag met ongeveer een derde gedaald”, zegt EU-commissaris voor Economie Paolo Gentiloni“De diepte van de recessie en de kracht van het herstel zullen ongelijk zijn, afhankelijk van de snelheid waarmee lockdowns kunnen worden opgeheven, het belang van diensten zoals toerisme in elke economie en van de financiële middelen van elk land”, klinkt het.

Niet ieder land wordt even hard getroffen. Zo krimpt de Duitse economie met 6,5 procent – de grootste krimp voor het land sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse cijfer valt echter nog mee in vergelijking met de klappen die sommige Zuid-Europese landen incasseren. Zo zou Frankrijk dit jaar 8,2 procent van het BBP verliezen. De Griekse, Italiaanse en Spaanse economieën krimpen met minstens 9,4 procent. De Belgische economie zou met 7,2 procent krimpen.

Verschillen verdiepen kloof tussen Noord en Zuid

Die verschillen dreigen de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa verder te verdiepen. Ze vormen zelfs een existentiële bedreiging voor de toekomst van de eurozone. “Een dergelijke divergentie vormt een bedreiging voor de interne markt en de eurozone – maar kan worden afgezwakt door een resoluut, gezamenlijk Europees optreden”, zegt Gentiloni.

De Europese Commissie wil uitpakken met een herstelpakket van 1,5 biljoen euro, maar de verschillende EU-lidstaten zijn het nog niet eens over de lastenverdeling.