Iets minder dan een maand geleden was Hongarije in het nieuws vanwege een rechtszaak. Enkele migranten spanden eerder een zaak aan tegen Hongarije omdat zij meenden ‘vast te zitten’ in een detentiezone. Zij kregen kortgeleden bijval van de Europees advocaat-generaal Priit Pikamäe. Zijn oordeel was weliswaar niet bindend, maar zette wel “de toon voor de definitieve mening van het Hof”. Niet geheel verrassend oordeelt het Hof nu dat Hongarije zich niet aan de Europese wet heeft gehouden. Daarom moet het Hongaarse Gerechtshof alsnog de zaak van de migranten behandelen.

De zaak draait om vier migranten die uit Afghanistan en Iran komen. Zij kwamen eind 2018, begin 2019 de Hongaarse ‘Rözke transitzone’ in. De Hongaren meenden dat de migranten weer terug konden, aangezien zij reisden door een veilig doorvoerland (Servië). Op grond van de Hongaarse wet zijn asielaanvragen van illegalen die door een veilig land komen namelijk ‘ontoelaatbaar’. De Serviërs wilden de migranten alleen net zo goed niet hebben. Zij stelden dat Servië alleen ‘illegale migranten’ terugneemt – en hier zou het gaan om ‘legale migranten’. De enige weg uit voor de migranten was daarom ‘de weg terug naar huis’. Volgens het Europese Hof van Justitie is dat echter niet toegestaan.

(Lees verder onder de tweet)

Oordeel Europese Hof

Het vasthouden van migranten in de ‘transitzone’ moet gezien worden als ‘detentie’, aldus het Hof. En omdat deze vorm van detentie niet is toegestaan, vindt het Europees Hof dat de migranten uit de transitzone mogen. Kort gezegd is er volgens het Hof sprake van detentie omdat de migranten niet uit vrije wil de transitzone uit kunnen. De Hongaren houden de migranten namelijk tegen om Hongarije binnen te gaan. De Serviërs verlenen daarnaast ook geen toegang (zonder daarbij de migranten te straffen). De migranten hebben volgens het Hof recht op een asielaanvraag, die Hongarije nu dient te verlenen. Over de uitkomst van zo’n asielaanvraag is verder niet gesproken.