In alle vroegte viel de Duitse politie 25 woningen van ‘Reichsbürger’ binnen. Leden van de ‘Reichbürger-beweging’ zouden onder andere valse documenten produceren en schade aan eigendom hebben toegebracht. Al langer hebben de Duitse autoriteiten hun oog op de beweging. De groep zou namelijk vaak in verband worden gebracht met ‘extreemrechts’ gedachtegoed.

De invallen vonden plaats op woensdag 27 mei in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Hessen. De doelwitten waren 31 ‘Reichsbürger’. Volgens de openbare aanklager zouden de verdachten onder andere paspoorten, rijbewijzen en nationaliteitsbewijzen produceren of vervalsen. Hier bovenop zouden de verdachten ook faxberichten hebben verstuurd waarin ze de Duitse staat niet erkennen. Alle 31 behoren volgens de aanklager tot de koepelorganisatie: ‘De Statenfederatie van het Duitse Rijk.’

(Lees verder onder de tweet)

Heterogene organisatie

De Reichsbürger-beweging erkent huidige de Duitse staat niet. Volgens de beweging is de grondwet uit 1919 van de ‘Weimar Republiek’ nog steeds in werking. Zij presenteren zich daarom op verschillende manieren als de opvolgers van het Duitsland van vóór de Tweede Wereldoorlog. Leden van de beweging menen vaak dat ze buiten de jurisdictie van de huidige Duitse staat vallen. Zo zijn sommige leden van mening dat ze bijvoorbeeld geen boetes hoeven te betalen.

De beweging telt inmiddels rond de 19.000 leden. De groep is echter op geen enkele manier homogeen. Onderling is er vaak sprake van strijd wat resulteert in afsplitsingen. Een deel van de ‘Reichsbürger’ zou er ‘extreem-rechts’ gedachtegoed op nahouden. In 2017 zou dit zo’n 5% van het totaal aantal ‘Reichsbürger’ zijn volgens de Duitse binnenlandse geheime dienst.