De Zweedse aanpak is zowel geliefd als gehaat. In vergelijking met zijn buurlanden heeft Zweden een veel hoger sterftecijfer. Daarbij groeit het wantrouwen dat de economie gespaard zal blijven. Één ding is echter opvallend aan de coronacrisis in Zweden: bijna de helft van de sterftegevallen is onder bewoners van een verzorgingstehuis. Premier Stefan Löfven geeft toe: “Het is ons niet gelukt om de meest kwetsbare mensen, de ouderen, te beschermen ondanks onze beste intenties.”

De aanpak in het Scandinavische land staat in groot contrast met de rest van Europa. Hoewel het land aanvankelijk helemaal niks leek te doen, zijn er terloops toch enkele maatregelen ingevoerd. Zo mogen mensen van buiten de Schengen-zone voorlopig niet het land in en behoren mensen afstand te houden van elkaar. De horeca is grotendeels open gebleven – maar ook hier dienen mensen afstand van elkaar te bewaren. Voor de rest geldt er een verbod voor groepen boven de 50 man. De meest kenmerkende regel is desalniettemin het verbod op het bezoeken van verzorgingstehuizen.

(Lees verder onder de tweet)

Zweden dodelijker dan buurlanden

Het verbod heeft het beoogde doel niet behaald. 48,9% van de sterfgevallen zijn namelijk bewoners van een verzorgingstehuis. Één van de verklaringen hiervoor, was het advies van de regionale gezondheidsautoriteiten. Zij hadden het namelijk afgeraden om mensen boven de pensioenleeftijd naar het ziekenhuis te sturen. Ook het feit dat zuurstof alleen door specialisten toegediend mocht worden, wordt als reden genoemd waarom het sterftecijfer zo hoog ligt. Ten slotte zou ook een tekort aan medisch materiaal mee kunnen spelen. Het onderstaande filmpje gaat hier dieper op in.

(Lees verder onder de video)

Het sterftecijfer is in Europese vergelijking hoog – en al helemaal in Scandinavische vergelijking. Hoewel de Zweedse overheid stelt dat het sterftecijfer van het virus rond de 1 à 2 procent ligt, is dit in werkelijkheid 12% in het Noord-Europese land. Buurlanden Noorwegen en Denemarken doen het een stuk beter. Zij hebben respectievelijk een sterftecijfer van 3% en 5%. Het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners in Zweden blijkt daarbovenop het hoogste van Europa te zijn. In welke mate dit te wijten is aan het open beleid is tot op heden nog onduidelijk.