Het Chinese Nationale Volkscongres heeft donderdag een ontwerpbesluit aangenomen dat het mogelijk maakt om de zogenaamde ‘nationale veiligheidswet’ aan Hongkong op te leggen. 

Met de goedkeuring van het ontwerpbesluit door het Chinese Nationale Volkscongres – met 2.878 stemmen voor, één stem tegen en zes onthoudingen – wordt de weg vrijgemaakt om de controversiële ‘nationale veiligheidswet’ aan Hongkong op te leggen. Binnen enkele weken zou een gedetailleerde wettekst uitgewerkt en aangenomen moeten worden. 

(Lees verder onder de tweet.)

“Hongkong niet meer autonoom”

Volgens de Chinese Communistische Partij is de wet bedoeld om ‘afscheiding’, ‘subversie’, ‘terrorisme’ en ‘buitenlandse inmenging’ in de stad aan te pakken. Volgens critici betekent de wet een einde voor de relatieve vrijheid van Hongkong. De regering in Hongkong heeft eerder geprobeerd gelijkaardige maatregelen te treffen, maar bleek daar niet toe in staat door aanhoudend protest. Bijgevolg nam Beijing het heft in eigen handen.

Intussen reageerden de Verenigde Staten op de ontwikkelingen door de speciale status die Hongkong geniet in te trekken. Omdat Hongkong een hoge mate van autonomie genoot, beschouwden de Verenigde Staten de stad niet als onderdeel van het Chinese vasteland op het vlak van economie en handel. Hierdoor vervulde Hongkong vaak de rol van een belangrijke tussenschakel in het zakendoen tussen de VS en China. Deze positie heeft de stad geen windeieren gelegd.

“Terwijl de Verenigde Staten ooit hoopten dat vrij en welvarend Hongkong een model zou zijn voor autoritair China, is het nu duidelijk dat China Hongkong naar zichzelf modelleert. Geen enkele redelijke persoon kan vandaag beweren dat Hongkong een hoge mate van autonomie ten opzichte van China behoudt, gezien de feiten ter plaatse”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo (Rep.).