N-VA’er Theo Francken eiste een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het coronavirus, waarbij hij de Volksrepubliek China een gebrek aan transparantie verweet. De Chinese ambassadeur in Brussel Cao Zhongming stuurde daarop een boze brief naar de Vlaams-nationalist. Dat schrijft het Nieuwsblad

In navolging van landen zoals Australië, vraagt Theo Francken (N-VA) in een resolutie een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het Covid-19. Daarbij vraagt hij ook dat landen zoals China transparantie tonen: “Maar Australië en andere landen botsen op veel onwil van China. Staatsbelang gaat schijnbaar voor de waarheid in China.”

(Lees verder onder de tweet.)

“China wordt gestigmatiseerd”

De resolutie zorgde voor een boze reactie vanwege de Chinese ambassadeur in Brussel Cao Zhongming. “China wordt gestigmatiseerd. De landen die dit onderzoek eisen, politiseren een wetenschappelijke zaak en maken China verwijten om hun eigen incompetentie in de aanpak van de crisis te maskeren”, schrijft de Chinese ambassadeur in een brief.

“Het is niet omdat het virus eerst in China gerapporteerd werd dat het hier ook ontstond. […] Het is bovendien duidelijk, en die visie wordt ook door topwetenschappers in België gedeeld, dat het coronavirus een natuurlijk virus is en niet gefabriceerd is in een labo. China is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Wie beweert van wel verspreidt foute informatie. Tot slot heeft China, van zodra het op de hoogte was van ‘de vreemde ziekte’, heel de wereld ingelicht”, schrijft Cao. De Chinese ambassadeur vraagt om een “diep” gesprek met de N-VA’er en besluit de brief met hem een goede gezondheid toe te wensen.

“In China verdwijnen mensen die op zoek waren naar de oorzaken van het coronavirus”

 “Ik mag zeker blij zijn dat ik nog leef? In China verdwijnen mensen die op zoek waren naar de oorzaken van het coronavirus”, reageert Francken in het Nieuwsblad. “Nu, ik verwachtte wel dat ze dit voorstel voor resolutie niet blauwblauw zouden laten maar ik blijf hopen dat het onderzoek er snel komt, daar hebben alle nabestaanden van slachtoffers recht op. In communistische landen primeert het staatsbelang misschien boven de waarheid, maar in het westen zien we dat anders.”