In 2016 was er in de nieuwsmedia, ook bij de VRT, heel wat te doen over een Syrisch gezin dat in het Belgische consulaat van Beiroet (Libanon) asiel had aangevraagd. Volgens de geldende regels kan geen asiel worden aangevraagd vanuit het buitenland en de Dienst Vreemdelingenzaken wees de vraag dan ook af.

Het gezin kreeg echter de juridische steun van Mieke Van Den Broeck van het Progressieve Lawyers Network. Dat is een organisatie die aanleunt bij de communistische PVDA. In een eerste rechtszaak werd België veroordeeld tot het betalen van een dwangsom zolang het gezin geen asiel kreeg. Toenmalig secretaris van asiel en migratie Theo Francken weigerde die som echter te betalen en ging in beroep. Uiteindelijk haalde hij ook juridisch gelijk.

De advocaten van de Syriërs trokken daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op 5 mei werden ze ook daar afgewezen, zo werd vorige week gemeld door de Belgische kranten. De VRT negeerde de uitspraak echter in haar berichtgeving.

VRT-redactie volgt eigen ombudsman niet

Dat is opvallend, want de openbare omroep volgde de zaak steeds op de voet en de advocate van het gezin dook ook regelmatig op in VRT-programma’s als Terzake. Ook over de procedure bij het Mensenrechtenhof werd verslag uitgebracht.

Een anonieme kijker stuurde over dat merkwaardige stilzwijgen een brief naar Tim Pauwels, de ombudsman van de VRT. De ombudsdienst liet daarop weten dat Tim Pauwels bij de hoofdredactie van VRT-nieuws had aangedrongen op correcte berichtgeving over de zaak. Uit het antwoord aan de kijker blijkt echter dat de hoofdredactie niet is willen ingaan op dat verzoek.