Momenteel verblijven er nog maar bijna 8.600 Amerikaanse troepen in Afghanistan. Daarmee ligt de Amerikaanse terugtrekking voor op het schema dat in februari werd afgesproken met de Taliban. Dat schrijft Reuters. Die versnelde terugtrekking is deels te wijten aan het coronavirus.

Volgens het akkoord dat op 29 februari gesloten werden tussen de Verenigde Staten en de Taliban, moesten de VS hun troepenaantal in Afghanistan tegen midden juli afbouwen van 13.000 naar 8.600. Het is ook de bedoeling dat de Amerikanen die aanwezigheid tegen mei 2021 afbouwen naar nul, indien de omstandigheden dat toestaan. 

(Lees verder onder de tweet.)

Versnelde terugtrekking deels gevolg van Covid-19

Volgens Reuters zou het doel van 8.600 reeds tegen begin juni bereikt worden. Als redenen voor de versnelde afbouw worden onder meer “zorgen over Covid-19” aangehaald. De VS zouden ‘niet-essentieel’ personeel en troepen die groter risico lopen door het virus sneller terughalen.

Het gehele NAVO-bondgenootschap had in februari nog 16.551 troepen in Afghanistan. Mogelijk wordt personeel van andere NAVO-landen nu ook sneller teruggetrokken als gevolg van de Amerikaanse troepenafbouw.

De Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) heeft steeds gepleit voor een volledige terugtrekking uit Afghanistan. De Verenigde Staten bevinden zich sinds 2001 in het land, maar het is hen nooit gelukt de Taliban volledig te verslaan.