Nieuwe cijfers van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tonen hoe zwaar het coronavirus heeft toegeslagen in de rusthuizen. Zwaarder dan gedacht, volgens de sp.a, die een berekening maakte. Maar liefst zeven op de tien overlijdens ten gevolge van corona zijn rusthuisbewoners. 

Zowat de helft van alle overlijdens vond ook effectief plaats in een woon-zorgcentrum. Er zijn echter ook rusthuisbewoners die werden overgebracht naar het ziekenhuis en daar overleden. Over die tweede groep was lang weinig geweten. Berekeningen van sp.a op basis van nieuwe cijfers van minister Beke brengen dat totaal nu op maar liefst 69,8 procent. 

“Dit stelt nóg scherper hoe zwaar de woon-zorgcentra zijn getroffen”, licht Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a) toe in Het Nieuwsblad. De socialisten baseerden zich op het aantal rusthuisbewoners die overleden in het ziekenhuis en de statistieken over de oversterfte van rusthuisbewoners in het ziekenhuis. Het kabinet-Beke zelf probeert de dramatische cijfers nog te nuanceren omdat in de statistieken nog overlijdens zijn opgenomen die te wijten zijn aan een andere oorzaak. “Minister Beke probeert al de hele tijd de cijfers plat te nuanceren”, vinden de socialisten.

Onderzoekscommissie

De sp.a blijft dus bij hun standpunt en vragen een onderzoek na de nieuwe berekening. “Hieruit moeten lessen worden getrokken. Eens de crisis voorbij is, moeten we nagaan wat er goed is gelopen en wat er is fout gegaan”, aldus Anaf. “Dat kan via een onderzoekscommissie, zoals sommigen voorstellen, maar evengoed op een andere manier. Zolang het ernstig gebeurt.”