Twee lesgevers van de UGent zijn op non-actief gezet na een discussie met de politie op livestream via Facebook. Ze hebben de politieagenten uitgescholden voor fascisten en scandeerden “Heil Hitler”. “Welkom in Nazi-Duitsland” en “Sieg Heil”. Ze beweren dat België een fascistische politiestaat is en dat het de schuld is van de “rechtse partijen”, en het volgende leest u goed, zoals “Sp.a, CD&V en Groen.”

Mensen moeten dus nog linkser stemmen, anders stemmen ze – volgens hen – op de politiestaat. Maar wat is er nu daadwerkelijk gebeurd? Het geanalyseerde fragment staat ook beschikbaar onder het artikel. De stemmen zijn wel vervormd, de gezichten onherkenbaar gemaakt en de namen zijn gecensureerd. 

Geluidsoverlast door UGent-lesgevers

De twee lesgevers, professor F.D.G. en K.B., waren les aan het geven met een livestream op facebook. De livestream werd blijkbaar gezellig en liep uit. Het was bijna twee uur ’s nachts en de twee lesgevers besloten om muziek op te zetten. Een buur, die anoniem wenst te blijven, belde daardoor de politie. Die kwam iets voor half twee ’s nachts aankloppen bij de twee lesgevers. Op dat moment waren er 82 studenten aan het kijken. De studenten reageren verbaasd dat de politie er plots stond. “dees kan niet hahahaha”, “wattteefaaaak” en “omg” viel te lezen in de comments. Ook opmerkelijk: een glas bier is duidelijk zichtbaar in beeld, de lesgevers waren dus aan het drinken. Een student schreef iets later: “Sowieso direct ontnuchterd”, wat een indicatie is dat de twee UGent-lesgevers hoogstwaarschijnlijk onder invloed waren.

UGent-lesgevers weigeren om identiteitskaart te tonen

De agenten vroegen toestemming om binnen te komen. De assistent K.B. geeft toestemming om binnen te komen, maar geeft meteen aan les aan het geven te zijn op livestream. De agenten komen binnen en maken bekend dat ze gebeld zijn wegens geluidsoverlast. Ze vroegen daarnaast ook om te stoppen met filmen, om hun privacy te beschermen. Dit werd geweigerd door de twee UGent-lesgevers. K.B. begon dan onmiddellijk al met het woord fascist te slingeren: “jullie kunnen niet op zo een fascistische manier het doen.”

“Welkom in het fascistische België”

De politie wilde de livestream volledig stilleggen, dat zagen de lesgevers niet zitten. Daarna vroeg de politie hun identiteitskaart te tonen. K.B. wilde dat tonen, maar professor F.D.G. weigerde onmiddellijk. Daardoor weigerde K.B. ook. Professor F.D.G. woont namelijk niet op het adres waar ze filmden, dus de “social distancing”-maatregelen werden overtreden. Hij gaf dat wel onmiddellijk toe aan de agent: “nee, ik woon hier niet.”

K.B. gaat terug bij zijn computer zitten en zegt tegen de studenten: “Welkom in het fascistische België”. De studenten blijken enthousiast hun lesgevers te steunen. Zo viel te lezen: “we doen een crowdfunding voor de boete!”.  

UGent-lesgevers noemen België “politiestaat” 

De twee UGent-lesgevers begonnen onmiddellijk te protesteren. Ze vroegen botaf wat het het probleem van de agenten was. Ze probeerden ook de agenten te verjagen. Zo vroeg de professor of ze een huiszoekingsbevel hadden. Ze hadden toestemming gekregen van de eigenaar van het huis, K.B., om binnen te komen, maar de professor vond het toch “bullshit”. Nogmaals drongen de agenten aan om de identiteitskaart te tonen, maar K.B. vond dat maar niks. “’t Is hier een beetje een politiestaat”, was zijn antwoord. Omdat de twee bleven protesteren en weigerden mee te werken, werd versterking opgeroepen. Ondertussen steeg het aantal kijkers ook al naar 95. Nogmaals vroeg de professor naar een huiszoekingsbevel. Omdat ze die niet hadden, wilde hij “dat ze dan gewoon verdwenen”.

“Heil Hitler”

Na lang aandringen besloot K.B. om eindelijk zijn identiteitskaart te tonen. Professor F.D.G. bleef echter weigeren. Na K.B. zijn identiteitskaart eindelijk had afgegeven, kon hij het toch niet laten om “Heil Hitler” te roepen. Ondertussen waren er al 100 mensen aan het meekijken. De studenten keken vol ongeloof toe. “Dit is toch staged?”, “Goeie act” en “Dit kan toch niet?!” viel in de comments te lezen. Nogmaals werd gezegd dat dit het fascistische België is. Daarna werd geschreeuwd naar de agenten: “Wat is uw facking probleem? Ik geef mijn identiteitskaart niet! We zijn gewoon bezig met ons werk! Heil Hitler!”

“De schuld van Groen, Sp.a en CD&V”

K.B. zei volle overtuiging dat dit gebeurt omdat mensen op Groen en Sp.a stemmen. Later wordt ook nog met de vinger gewezen naar de CD&V. Daarna begonnen ze een gesprek met de studenten. Zelf noemen ze de situatie “extreem pijnlijk”. “We hebben een democratische rechtsstaat en dit is wat er nu gebeurt. Wat de fuck, dit is extreem pijnlijk”, aldus professor F.D.G. Daarbij voegt hij nog toe dat hij respect heeft voor de politie, zijn broer is namelijk agent, maar voor hen – de agenten die ter plaatse waren – had hij geen respect.

“Ik heb nooit geweigerd me te identificeren”

De twee agenten werden versterkt door collega’s. Met 7 of 8 agenten aanwezig, stemde de professor onmiddellijk toe om zijn identiteitskaart te tonen. Merkwaardig: hij beweert dat hij nooit geweigerd heeft zijn identiteitskaart te tonen. Al was dat wel de reden dat er versterking werd opgeroepen. Hij maakte de agenten toch nog eens belachelijk. Toen hij zijn identiteitskaart wilde nemen, zei hij dat ze “wel een meter en een half afstand moesten houden”.

Niks verkeerd gedaan en heel grappig

K.B. begon te lachen met de reacties op Facebook. Ze vonden dat ze niks verkeerd gedaan hadden. Toen een agent vroeg of hij het grappig vond, zei hij volle overtuiging dat hij het inderdaad heel grappig vond. De agenten zeiden daarna dat ze het samenscholingsverbod aan het schenden waren. Dat vonden de twee lesgevers niet. Ze beweerden dat het “essentieel” was om samen te zitten en dat ze verder met niemand contact hebben.

“Welkom in Nazi-Duitsland!”

K.B. wilde toch nog een stapje verder gaan. Hij noemde de situatie “hilarisch” en riep naar de studenten toe: “Welkom in nazi-Duitsland, jongens! Welkom in Nazi-Duitsland! Dit is echt belachelijk”.

Agenten vertrekken, “Sieg Heil!” gescandeerd

De agenten wilden eindelijk vertrekken. Professor F.D.G. vroeg zich af waarom er 8 agenten aanwezig waren. De agenten zeiden daarop dat dat volledig zijn schuld was, omdat hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen. Hij ontkende dat nogmaals. Bij vertrek riep K.B. nog snel “Ja doei! Sieg Heil!”

Eén van de agenten kon daar echter niet mee lachen. Hij liep terug naar binnen en maakte de lesgever ervan bewust dat dergelijke uitspraken aanzetten is tot racisme en haat. Dat staat volgens de agent letterlijk in de wet. K.B. ontkent dit echter en ze beginnen opnieuw zwaar ruzie te maken. De agent vond dat K.B. te ver was gegaan.

“Wij zijn geen leerkrachten, wij zijn professoren”

De agenten vonden het gedrag ongepast voor leerkrachten. Professor F.D.G. wreef het er daardoor nog eens in dat ze geen leerkrachten waren, maar professoren. Hij werd kwaad omdat de agenten hem – zo zegt hij zelf – beledigd hadden. Ze vonden namelijk dat hij zich moest schamen voor dit gedrag.

“Fuck de UGent”

Toen de agenten echt weggegaan waren, gaf K.B. een volledige toespraak aan de studenten. Hij beweert dat dit de schuld is van “rechtse” partijen zoals CD&V en het de schuld is van degenen die daarop stemmen. Wie stemt voor zulke partijen, stemt voor de politiestaat volgens hem. Mensen zouden dus blijkbaar nog linkser moeten stemmen dan de Sp.a. De enige Belgische partij die nog linkser is, is de communistische Partij van de Arbeid. Ondertussen keken al 154 mensen mee.

Telefoongesprek met student

De telefoon rinkelde, maar dat werd eerst genegeerd. In de comments van de livestream reageerde een student dat ze nu de gsm moesten opnemen. De lesgevers namen eindelijk op en begonnen te bellen met een student. De student maakte er hun op attent dat er niet-studenten meekeken. “Studenten kunnen jullie vertrouwen, wij steunen jullie. Maar de anderen niet. Dat kan worden verspreid online. Doe eens rustig”.

De student maakte geen indruk. Nogmaals werden de agenten live, voor ondertussen 160 kijkers, uitgescholden voor de Stasi, het Ministerie voor Staatsveiligheid van de DDR, het Communistische Duitsland. “Jullie moeten echt oppassen”, drong de student nog eens aan. Dat wilden ze niet, als de Universiteit van Gent hierop zou reageren, was hun reactie duidelijk: “Fuck de UGent”.

Reacties achteraf

De Universiteit van Gent kon niet lachen met dit incident. Ze lieten weten dat er een ordemaatregel is opgelegd. De twee lesgevers mogen geen onderwijs- of lesactiviteiten meer uitvoeren en mogen geen contact meer hebben met studenten. “Wij als politie betreuren het gedrag van de lesgevers. We hebben opgetreden naar aanleiding van een oproep over nachtlawaai en hebben daarvan positieve vaststellingen gedaan”, zegt de Gentse politie. Er is een proces-verbaal opgesteld en de feiten zijn doorgespeeld aan het parket. De UGent-lesgevers zelf hebben ook hun excuses aangeboden.

Excuses van de UGent-lesgevers

“Ten eerste beseffen we dat onze uitspraken ongepast zijn en om die reden willen we ons excuseren aan iedereen die zich hierdoor gekwetst voelt. Ten tweede willen we ook onze excuses aanbieden aan alle collega’s van de UGent en onze studenten. Tenslotte, en bovenal, willen we ons graag excuseren ten aanzien van iedereen die zich inzet om deze desastreuze corona-epidemie onder controle te krijgen. Zowel het verplegend personeel als de politie doen elke dag hun uiterste best om mensenlevens te redden. De opofferingen die we van hen vragen zijn groot”, aldus de betrokken uGent-lesgevers.