De twee lesgevers van de Universiteit van Gent, professor F.D.G. en assistent K.B., hebben ontslag genomen. Dat meldt de universiteit. Ze kwamen in opspraak na een livestream op Facebook die uit de hand liep. De eigenaar van het account heeft die beelden onmiddellijk verwijderd, maar die doken in de loop van het weekend opnieuw op. De Universiteit van Gent zette de twee onmiddellijk op non-actief, maar ze hebben inmiddels zelf ontslag genomen.

Antwoord van Rector Rik Van de Walle

“Ik heb dit weekend kennis genomen van de beelden waarop twee lesgevers van de UGent voortdurend over de grens van het toelaatbare gaan. Ik neem aanstoot aan deze feiten en veroordeel ze met de grootst mogelijke kracht. Het gedrag van beiden is onverzoenbaar met de pedagogische en maatschappelijke opdracht van de UGent, een opdracht die we elke dag met zijn allen zeer ernstig nemen. Het was meteen zonneklaar dat de betrokken lesgevers met onmiddellijke ingang geen contact meer konden hebben met studenten van de UGent. Vervolgens hebben zij ontslag genomen uit hun functie. Ik heb hun ontslag vanzelfsprekend aanvaard. Met het oog op de toekomst spreek ik de hoop uit dat zij de nodige lessen zullen trekken uit dit voorval. Gelet op het parcours dat ze tot dusver hadden gelopen aan de UGent, meen ik dat ze daartoe in staat zijn en wens ik hun succes toe in hun verdere loopbaan.

In een tijd waarin de UGent’ers er met vereende krachten en in zeer moeilijke omstandigheden voor zorgen dat de studenten digitale lessen kunnen volgen, een tijd waarin bijzondere inspanningen worden gevraagd van personeel én studenten, een tijd waarin wat gangbaar was op een nooit eerder geziene schaal en met een nooit eerder geziene snelheid plaats dient te maken voor nieuwe en creatieve oplossingen, een tijd waarin we er met zijn allen voor zorgen dat de Universiteit Gent blijft gaan én er blijft staan: in zo’n tijd komt dergelijk wangedrag des te harder aan. Dit is niet waar onze universiteit voor staat. Dit is niet wie wij zijn. Vooral dit laatste wens ik te benadrukken. Ik ben trots op de weg die onze lesgevers en studenten de voorbije maand samen hebben afgelegd. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat we samen de digitale eindmeet van onze tocht zullen halen”, aldus rector Rik van de Walle.

(lees verder onder de tweet)

De livestream van de UGent-lesgevers die uit de hand liep

De twee UGent-lesgevers organiseerden via Facebook een livestream met de studenten. Die liep uit en het ging al snel over koetjes en kalfjes. Ze haalden daarom bier boven en zette muziek op. Om half twee ’s nachts werd de politie gebeld wegens geluidsoverlast. De twee UGent-lesgevers waren hier niet mee gediend. Ze begonnen hevig ruzie te maken met de politie. De politie werd uitgescholden voor fascisten, België werd een politiestaat genoemd en de assistent scandeerde “Sieg Heil” en “Heil Hitler” nadat ze weigerden hun identiteitskaart te tonen.