Wereldwijd daalt het aantal executies, dus mensen worden steeds minder vaak ter dood veroordeeld. Toch brak Saoedi-Arabië zijn persoonlijk record tijdens 2019. Het land heeft volgens Amnesty International 184 mensen geëxecuteerd.

Daarmee komt het land op de tweede plaats van meeste executies te staan volgens de cijfers van Amnesty International. De eerste plek wordt ingenomen door Iran, met 251 executies, alhoewel Amnesty International gelooft dat de cijfers van Iran veel hoger liggen. Irak staat op plaats 3, met 100 executies. Daarna volgt Egypte, met 32 executies en op plaats 5 staan de Verenigde Staten. Amnesty International maakt wel een belangrijke opmerking bij die cijfers. Ze rekenen China, Noord-Korea en Vietnam namelijk niet mee, omdat officiële data onbekend is, of het is onmogelijk om een exacte hoeveelheid vast te stellen. China zou duizenden mensen hebben geëxecuteerd.

Executies als politiek wapen van Saoedi-Arabië 

Die 184 bestond uit 178 mannen en 6 vrouwen. Iets meer dan de helft was geen Saoedi-Arabische staatsburger. De meerderheid is veroordeeld voor drugsfeiten of moord. Amnesty International beweert ook dat het Soennitische Saoedi-Arabië de terdoodveroordelingen steeds meer als politiek wapen gebruikt tegen een sjiitische minderheid. Soennisme en Sjiisme zijn twee stromingen binnen de Islam. Soennisme is de grootste stroming, en de officiële van Saoedi-Arabië.

In april 2019 vond er in Saoedi-Arabië zelfs een massa-executie plaats. Het land executeerde 37 mensen en slechts 5 ervan waren geen Sjiieten. Ze zijn ter dood veroordeeld wegens terroristische feiten, maar volgens Amnesty International gaat het om gedwongen bekentenissen nadat het land de gevangenen martelde

Wereldwijd gemiddelde daalt

Toch is het wereldwijde gemiddelde gedaald met 5% tussen 2018 en 2019. Dat is het vierde opeenvolgende jaar dat de cijfers dalen. In 2019 werden 657 mensen geëxecuteerd. Dat is vooral te verklaren omdat Japan, Egypte en Singapore minder mensen hebben geëxecuteerd. Dat zijn landen die enorme supporters zijn van de doodstraf. Ook Iran heeft minder mensen geëxecuteerd, alhoewel het land toch nummer 1 blijft. Wereldwijd zijn er nog 142 landen die de doodstraf uitvoeren, 106 landen hebben de doodstraf afgeschaft.