Covid-19 of niet, dinsdag 3 november 2020 staan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika gepland. Voorlopig zorgt het virus er wel voor dat de zittende president alle media aandacht naar zich toe kan trekken. De Democratische uitdager Joe Biden dient zich te beperken tot videoboodschappen vanuit zijn huisstudio in Delaware.

De Democraten zullen dus alle zeilen moeten bijzetten. Daarbij stelt Senator Elizabeth Warren (Dem) voor om “stemmen per brief” mogelijk te maken. De Republikeinen vrezen echter voor massale kiesfraude.

Verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen 

Het is een oude kwaal waaraan de Verenigde Staten lijdt: de kiesprocedure is in vele staten zo lek als een mandje. Republikeinse kringen menen zelfs dat linkse burgerbewegingen kiesfraude plegen of toedekken bij de presidentsverkiezingen. In 2016 ontlokte het van de ex-burgemeester van New York Giuiliani de uitspraak: “Dead people tend to vote Democrat”, de doden stemmen eerder Democraat. Een fenomeen dat conservatieve activisten zelfs op camera konden vastleggen. Nieuwsberichten rond stemfraude waren ook eerder te lezen bij Sceptr.

In een land met zoveel politieke polarisatie, komt scepsis over de verkiezingsuitslagen er dus nog eens bovenop. Aan de basis van het probleem liggen verouderde kieslijsten. In combinatie met gebrekkige mogelijkheden tot identificatie van kiezers werkt dat onregelmatigheden in de hand.

De denktank ‘The Heritage Foundation’ probeert inbreuken bij te houden. Ondertussen staat de teller er op 1277 bewezen gevallen over verschillende jaren heen.

Kiesverhindering

Omwille van de coronacrisis wil de Democratische partij stemmen per brief toelaten. Voor veel Republikeinen zet dit dan weer de deur verder open voor kiesfraude. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit voorstel van senator Elizabeth Warren niet gesmaakt wordt bij de Republikeinen.

Democraten claimen dan weer dat kiesfraude een ‘hoax’ is. Met die insteek stelde CNN journalist Jim Acosta eerder deze week een vraag aan president Trump.

Voor vele Democraten is het probleem net dat er te veel barrières zijn. In hun visie beperken net de huidige procedures Amerikanen om hun stem uit te brengen. Hierdoor zouden vooral Afro-Amerikanen de weg naar het stemlokaal niet vinden op verkiezingsdag.

Voter ID

Het zijn de individuele staten die voor hun lokale kiesprocedure bevoegd zijn. 5 staten passen stemmen per brief bij alle verkiezingen al toe. Het voorstel van Elizabeth Warren focust dan ook op de nationale invoering van het systeem. Het lijkt echter twijfelachtig dat dit voorstel het zou halen.

Ook VRT-correspondent Björn Soenens klaagt soms aan dat Republikeinen het extra moeilijk zouden maken voor kiezers om hun stem uit te brengen. Voor een moderne staat lijken de Republikeinse voorstellen evenwel vanzelfsprekend. Zo pleit president Trump om een systeem in te voeren waarbij een kiezer zich ondubbelzinnig dient te identificeren aan de stembus. Een procedure die dus eerder in de richting van de meeste Europese landen zou gaan.