N-VA’ers Lorin Parys en Valerie Van Peel lanceren een ‘codewoord’ voor slachtoffers van huiselijk geweld in coronatijden. Door ‘masker 19’ te melden bij de apotheker kunnen slachtoffers onopgemerkt om hulp roepen. “We maken ons zorgen over wie vandaag tijdens de quarantaine hulp nodig heeft omwille van intrafamiliaal geweld maar moeilijk alarm kan slaan”, klinkt het in een persbericht.

In coronatijden is het aangewezen om ‘in uw kot’ te blijven. “Maar wat als ‘uw kot’ een explosief mijnenveld is?“, vragen Parys en Van Peel zich af. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vandaag niet vluchten uit hun situatie door naar hun werk of een hobby te gaan. Daarom willen de N-VA’ers een codewoord invoeren waarmee bij de apotheker alarmbel kan geluid worden. “Iemand die thuis hulp nodig heeft, kan bij de apotheker een ‘masker 19’ bestellen. Dat is code voor een vraag aan de apotheker om de politie te sturen naar het thuisadres van de betrokkene”, luidt het.

Apotheker verwittigt politie

Een gelijkaardig systeem werd al ingevoerd in Frankrijk en de Spaanse Canarische eilanden. De N-VA-parlementsleden waarschuwen voor een stijging van het intrafamiliaal geweld nu iedereen thuis zit. “Iedereen leeft op elkaars lip en spanningen kunnen hoog oplopen. Toch is het voor de slachtoffers van huiselijk geweld niet vanzelfsprekend om hulp in te roepen”, aldus de twee. Wanneer iemand een ‘masker 19’ bestelt bij de apotheker, antwoordt die laatste dat die maskers niet in voorraad zijn en moeten worden besteld. Vervolgens laat het slachtoffer zijn of haar adres achter, zodat de apotheker de politie kan verwittigen.

“Apothekers blijven tijdens de crisis wel steeds open en bereikbaar. Daarom kunnen ze een belangrijke rol spelen in het uitroeien van familiaal geweld. Met ‘masker 19’ vullen we het bestaande telefonische en online hulpverleningsaanbod aan op de meest laagdrempelige manier”, besluit Lorin Parys. Bij Vlaamse apothekers zou het voorstel positief onthaald worden.