De burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) beslist om het Franstalig onderwijs extra te steunen. Door de coronacrisis is het niet evident om les te geven en te krijgen. De burgemeester van de socialistische partij vindt dat het educatief materiaal voor de Franstalige studenten onvoldoende is. “Daarom hebben we besloten om ook zelf educatief materiaal te verspreiden”, zegt ze zelf. Merkwaardig: De schriftjes zijn enkel voor de Franstalige scholen. De Nederlandstalige leerlingen krijgen die niet.

Schriftjes met oefeningen

Er werden vier verschillende schriftjes opgesteld met oefeningen door het pedagogische team van de gemeente. Op die manier wil Catherine Moureaux (PS) ouders helpen om hun kinderen te onderwijzen. “We hebben deze schriftjes ontwikkeld om ouders te helpen die noch leerkracht, noch professor zijn. De 35 tot 45 pagina’s die we creëerden, bestaan uit activiteiten die moeten worden uitgevoerd naast het materiaal dat door de scholen zelf wordt aangeboden. Op deze manier hopen we de leerlingen extra te stimuleren, en de ouders verder te ondersteunen,” klinkt het in Molenbeek.

De schriftjes zijn aangepast aan de leeftijd van de studenten. “Er zijn vier mapjes voorzien: één voor de eerste en tweede kleuterklas, één voor de derde kleuterklas en het eerste en tweede jaar van het lager onderwijs, één voor de leerlingen van het derde en vierde jaar van de basisschool, en een laatste mapje voor de leerlingen van het vijfde en zesde studiejaar.”

Ondersteunende schriftjes enkel voor Franstalige scholen in Molenbeek

Enkel Franstalige scholen krijgen de schriftjes. De ouders van leerlingen die naar een Nederlandstalige school gaan, krijgen niets. Burgemeester Moureaux vindt dat de Nederlandstalige scholen namelijk al voldoende steun krijgen, waardoor de schriftjes blijkbaar overbodig zouden zijn. Zo rechtvaardigde ze de beslissing als volgt: “We hebben geoordeeld dat de leerlingen van de Nederlandstalige scholen al over voldoende studiemateriaal beschikken.”

Welke ondersteuning ze precies krijgen, blijkt maar vaag te zijn. Het Nederlandstalig onderwijs krijgt naar verluidt al van bij de start van de quarantaine ondersteuning met ‘verschillende platformen en kanalen’. De 5500 educatieve schriftjes die de komende dagen worden uitgedeeld, zullen dus geen leerlingen of gezinnen van het Nederlandstalig onderwijs ondersteunen. De burgemeester laat wel weten dat de feedback van enkele families van het Franstalig onderwijs erg positief is. Het Franstalig onderwijs is dus in ieder geval zeer tevreden.