Wereldwijd davert de reguliere economie op haar grondvesten, maar ook criminele activiteiten krijgen zware klappen. Met name Mexicaanse drugkartels kennen heel wat moeite om hun productie aan te houden. Daarbij is het wegvallen van de aanvoer van chemische stoffen uit China doorslaggevend.

In Mexico zijn het Sinaloa– (El Chapo) en het Jaliscokartel (El Mencho) de belangrijkste producenten van tal van drugs voor de VS markt: synthetische heroïne, meth en fentanyl. Door het schrappen van nagenoeg alle chemische productie in China komt slechts een fractie van grondstoffen door. En dat terwijl producten als efedrine en benzylfentanyl noodzakelijk zijn voor het aanmaken van chemische opioïden in de clandestiene labs.

Dergelijke crisissituaties leidden in het verleden meestal tot een hevige opstoot van geweld in Mexico. Daarbij werd telkens de spanning tussen de kartels op de spits gedreven.

Langs de vraagzijde heeft dat alles evenwel nog geen grote impact. Integendeel, de Covid-19 crisis lijkt net de vraag te doen toenemen. Dat laten ook recente drugsvangsten in ons land vermoeden. In de VS zijn de prijzen voor de illegale producten ondertussen wel al verzesvoudigd. 

Oorsprong en bestemming van de synthetische drugs

De VS klagen al langer aan dat onder andere vanuit Hubei – met hoofdstad Wuhan – al te gemakkelijk chemische stoffen terecht komen in de verkeerde Mexicaanse handen. China hield daarbij telkens de boot af en wees de beschuldigingen van de hand. Het land claimde telkens dat het ging om perfect legale handel en zelf verder geen schuld trof.

Het gros van de Mexicaanse narcotica is bestemd voor de VS markt. Alleen al in 2019 leidden drugs er tot bijna 70.000 drugsdoden. Het kan dan ook niet verrassen dat “the wall” een belangrijk verkiezingsthema werd bij de vorige presidentsverkiezingen