Nederland heeft meegeholpen om een vliegtuig vol met medische hulp zoals mondkapjes, handschoenen, overalls… naar China te sturen op 10 februari. Het land wilde daarmee humanitaire hulp verlenen aan Wuhan. Ze deden dat, ook al was het land niet voorbereid om zelf op een uitbraak te reageren.

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde Nederland nog voor het land medische hulp stuurde

Het is opmerkelijk dat Nederland inging op het verzoek van China om medische hulp te sturen. De Wereldgezondheidsorganisatie had Nederland nog gewaarschuwd dat het land niet klaar was voor een uitbraak. Ze waarschuwden voor een wereldwijd tekort aan beschermingsmiddelen. Toch stuurde Nederland miljoenen mondmaskers, handschoenen en andere beschermingsmaterialen naar Wuhan.

humanitaire vlucht die door de Chinese ambassade en bedrijven ingezamelde hulpgoederen kwam ophalen”

Volgens de Volkskrant zou een handelaar beweren 5 tot 6 miljoen mondkapjes te hebben gekocht. Hij kocht daarnaast ook nog 100 000 overalls en 10 beademingsmachines. Die moesten nu naar China. Een betrokken ambtenaar zou beweerd hebben dat ze zich onkwetsbaar waanden.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat alvast in een officiële reactie weten dat het om humanitaire hulp ging. “Het betrof een humanitaire vlucht die door de Chinese ambassade en bedrijven ingezamelde hulpgoederen kwam ophalen. Op verzoek van de Chinese autoriteiten heeft Nederland gefaciliteerd in het voorzien van landingsrechten voor dit toestel”, aldus de officiële reactie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwde ook al voor tekorten

Jaap van Dissel is de directeur van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij waarschuwde eind februari ook al voor grote tekorten in Nederland. In een notitie voor het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwde hij ook, net zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, voor een wereldwijd tekort van beschermingsmiddelen. Volgens hem moet in de media meer aandacht besteed worden aan het belang van het goed gebruik van die middelen. Onnodig gebruik van de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen moet volgens hem worden teruggedrongen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tweette alvast het volgende : “We moeten verstandig omgaan met onze voorraden mondmaskers. Daarom zijn er met de zorgsector nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling hiervan. Zo zorgen we ervoor dat zorgverleners het juiste type mondmasker krijgen dat past bij hun werk.”

https://twitter.com/MinVWS/status/1249012283713388544