Vlaams Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) dient bij de Raad voor de Journalistiek een klacht in tegen SCEPTR. Volgens de minister werden zijn woorden in een artikel verkeerd weergegeven. De redactie van SCEPTR weerlegt die kritiek.

Minister Dalle schreef vorig weekend zijn bevindingen neer over de rellen die in Anderlecht plaatsvonden. In het bericht, dat hij zowel op zijn website als op Facebook postte, veroordeelde hij de relschoppers en het geweld tegen de politie, maar vroeg hij tegelijk om begrip voor de moeilijke situatie van veel jongeren. “Ik pleit voor meer respect, begrip en medeleven”, zei Dalle toen. “In de eerste plaats naar de familie van de jongen die is overleden, maar ook voor de situatie van veel jongeren. Het verhaal is niet zwart-wit. Veel jongeren worden dubbel getroffen door de coronamaatregelen. Er heerst diepe frustratie, woede ook.”

Verkeerd geïnterpreteerd?

Dalle dient klacht in tegen SCEPTR omdat hij vindt dat de journalist zijn woorden verkeerd interpreteerde. “We hebben de minister nochtans letterlijk geciteerd”, zegt journalist Tom Lallemand. “Het was niet onze bedoeling de minister te schofferen. Maar als minister Dalle letterlijk zegt dat hij begrip wil voor de moeilijke leefsituatie van veel jongeren in Anderlecht en dat bericht de wereld instuurt de dag nadat in Anderlecht die gewelddadige incidenten plaatsvonden, dan kan dat natuurlijk moeilijk losgekoppeld worden van die jammerlijke feiten.”

Volgens de minister weigerde SCEPTR ook een rechtzetting te plaatsen. Die beschuldiging is onterecht. Het antwoord van de minister kreeg een prominente plaats onderaan het artikel van zodra de vraag SCEPTR bereikte. Hieronder het artikel met onderaan de vraag van de minister.

CD&V-minister Dalle na rellen Anderlecht: “Veel jongeren voelen zich vergeten”