In een wetsvoorstel (artikel 33) dat klaar ligt voor het parlement zal Hongarije het ‘biologisch geslacht’ gaan baseren op chromosomen en primaire geslachtskenmerken. Makkelijker gezegd: door de nieuwe wet zullen mensen het geslacht houden die ze bij de geboorte hadden. Hoewel het nog niet zeker is, zal het parlement naar verwachting instemmen met het voorstel. Niet iedereen is het hiermee eens.

Mocht de wet er komen, dan zullen mensen niet meer in staat zijn om hun ‘biologische geslacht’ wettelijk te veranderen. Dit ‘biologische geslacht’ zal tevens het geslacht zijn dat op overheidsdocumenten terug te vinden is. In dit geval zal het dus niet meer mogelijk zijn om op een Hongaarse paspoort van een man in een vrouw te veranderen.

(Lees verder onder de tweet)

Kritiek op Hongarije

Het feit dat Hongarije waarschijnlijk ervoor kiest om geslacht op basis van biologie te bepalen, stuit op veel kritiek. Biologisch geslacht is immers onveranderbaar. Veel mensen die zich in hun leven anders zijn gaan identificeren menen hierdoor gediscrimineerd te worden. Volgens een Hongaarse LGBT-activist “zorgt de maatregel ervoor dat transgender-mensen moeten leven met documenten die niet hun identiteit en uiterlijk weerspiegelen.” Ook zou er mogelijk sprake van discriminatie kunnen zijn, bijvoorbeeld op de woningmarkt.

De vraag is wat het antwoord vanuit Europa zal zijn voor de Hongaren. Experts wijzen erop dat de nieuwe wet mogelijk in strijd is met Europese mensenrechtenrechtspraak. De wet zou daarom kunnen stranden bij het Europese Hof voor de rechten van de mens. Maar ook het Hooggerechtshof in Hongarije zelf, kan een stokje steken voor de wet.