“Geef me zes geschreven regels van de eerlijkste man, en ik vind er wel iets in om hem te doen hangen”, zou kardinaal Richelieu ooit gezegd hebben. De twee Gentse proffen (eigenlijk een professor en een assistent) gaven meer dan zes regels om hun vervolging te stofferen.

Hun avondlijk videocollege via Facebook werd steeds minder educatief naarmate de alcohol vloeide en de nacht intrad. Het was al twee uur, zes uur na het begin van de videoconferentie, toen de politie binnenviel (al dan niet na klacht van een buur). Wat er zich toen afspeelde, kunt u zelf online bekijken.

“Rik, suck my dick”

De proffen gedroegen zich allesbehalve voorbeeldig tegen politieagenten die alleen maar hun werk deden. Ze waren duidelijk beschonken. “Fascistische politiestaat” klonk al meer als “fasjistisje polisjiesjtaat”. Het filmpje werd snel en massaal gedeeld op sociale media en toen ze ‘s morgens wakker werden, moeten de twee beseft hebben dat een flinke kater het minste van hun problemen was.

De proffen werden onmiddellijk geschorst door rector Rik Van de Walle, wiens naam trouwens ook was gevallen in de late, dronken uurtjes: “Rik, suck my dick.” Hun excuses konden het tij niet meer keren. Ze namen de dag nadien ontslag en Rik nam dat gretig aan. Voor de proffen betekent dat het einde van hun carrière en het blijvende stigma van een uurtje dom gedrag. Het internet is ongenadig.

Ben ik nu de enige die dat er allemaal een beetje over vindt? Alcohol is geen excuus voor wangedrag, maar behalve de beledigde politieagenten vielen er geen slachtoffers. Academici hebben een voorbeeldfunctie, maar bij mijn weten zijn de betrokkenen nooit eerder van wangedrag beschuldigd. Integendeel, de professor stond bekend als streng, maar was niettemin populair bij zijn studenten.

Sheldon

Een disciplinaire sanctie was op zijn plaats geweest, net zoals een fikse boete voor het overtreden van de coronaregels en misschien zelfs een vervolging wegens smaad aan de politie. Maar verdienen één dronken avond en enkele minuten van verbaal wangedrag het einde van een beroepsloopbaan voor twee academici die voor de rest een foutloos parcours hebben gelopen?

Ter rechterzijde ging iedereen er nogal gemakkelijk van uit dat de betrokkenen een typisch voorbeeld zijn van het linkse militantisme dat zo buitenmatig in de academische wereld terug te vinden is. Ik heb daar in hun uitspraken echter weinig aanwijzingen voor gevonden. Integendeel, enkele uitlatingen waren niet bepaald politiek correct te noemen, waarschijnlijk ook een reden waarom hun ontslag zo gemakkelijk werd aanvaard en we ook nog weinig protest horen van de gebruikelijk verontwaardigden in de commentaarsectie van de pers.

De prof is een specialist in algoritmes voor nieuwsverspreiding en heeft ook al studies verricht over de wereld van het ‘gamen’, maar is niet bezig met de maatschappelijke, inhoudelijk kant van nieuwsberichtgeving. Ik herken meer Sheldon van de Big Bang Theory (die zich ook misdraagt bij de minste inname van alcohol) dan Cohn-Bendit.

Akelige Rik

Degene die hun ontslag zonder morren of uitstel aanvaardde, is Rik Van de Walle, die wel een akelig, ideologisch bekrompen figuur is. Het is de man die na zijn verkiezing tot rector verklaarde dat diversiteit, een ideologische waarde, de eerste prioriteit van zijn beleid ging zijn. Het is de man die Dries Van Langenhove, op basis van berichten in de media en zonder enig proces, de toegang tot de universiteitsgebouwen ontzegde. Het is de man die het KVHV maanden schorste omdat die vereniging het woord had gegeven aan Jeff Hoeyberghs.

Het verbaasde me dan ook totaal niet dat deze laffe man zijn eigen mensen op geen enkel moment in bescherming nam wanneer nog eens storm van verontwaardiging opstak. Ik weet niet zoveel van de proffen die nu ontslag hebben moeten nemen, maar als ze een hekel hebben aan Rik Van de Walle kunnen ze alvast niet helemaal slecht zijn.