Het aantal jongeren die kampt met negatieve gevoelens of een depressieve stoornissen is ferm gestegen. Drie op de vijf stelt daarbij de begeleiding uit. Het gaat om jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Bij vrouwen is het aantal verdrievoudigd, bij mannen zelfs verviervoudigd. 3 op de 10 jongeren zou zelfs een depressieve stoornis hebben. Dat blijkt uit cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano.

“Gigantische opstoot” angststoornissen en depressieve stoornissen

44000 mensen namen deel aan een online enquête, ongeveer drie weken na de lockdown. Vooral de cijfers bij de jongeren zijn alarmerend, omdat ze gigantisch sterk gesteken zijn ten opzichte van 2018. De leeftijdsgroep 25-34 jaar kent ook een sterke stijging, vanaf 35-44 wordt de stijging steeds zwakker per leeftijdscategorie. 3 op de 10 jongeren kampt dus met een depressieve stoornis. Wanneer alle leeftijdscategorieën worden bekeken, kampt 1 op 6 met een depressieve stoornis.

Stefaan Demarest is de verantwoordelijke van de enquête bij Sciensano. Hij spreekt over een “gigantische opstoot”, wat bij de jongeren te verklaren is aan hun gebrek aan controle en perspectief tijdens de coronacrisis. “Zij gingen naar school, zagen vrienden of gingen uit. Daar komt nu abrupt een einde aan, en dat valt zwaar”, aldus Stefaan Demarest.

Vragenlijst voor angststoornissen en depressieve stoornissen

Sciensano zegt wel dat dit niet gebaseerd is op officiële, formele diagnoses van een arts. Ze willen dus niets zeggen over de kwaliteit van de depressieve stoornis of angststoornis. De conclusie werd getrokken op basis van hoe een reeks vragen werd beantwoord. De vragen die gesteld werden, gingen bijvoorbeeld over hoeveel plezier iemand voelt bij activiteiten of hoeveel interesse iemand nog heeft om iets te doen. Of iemand kampt met depressieve gevoelens of zich neerslachtig of wanhopig voelt. Of iemand moeilijk kan slapen of juist te veel slaapt. Hoeveel energie en eetlust iemand heeft, etc.

Niet elke leeftijdscategorie heeft even veel last van de mentale gevolgen van het coronavirus. Dat hangt vooral ook af van bijvoorbeeld de persoonlijke thuissituatie of als mensen nog kunnen doorwerken. Dat is iets dat je ook voor de coronacrisis al zag. 40% van de mensen die invalide zijn, kampen met zo een stoornis. In de groep werkzoekende was dit 30% en bij studenten 28%.

3 op de 5 stopt met begeleiding

Sciensano ging ook na hoeveel mensen in begeleiding waren en hun behandeling uitstellen of stopzetten door het coronavirus. 10% van de bevraagden was in behandeling, 3 van de 5 van die 10% stelt hun behandeling uit of heeft het zelfs volledig stopgezet. “28 procent heeft zijn of haar consultatie op afstand gedaan en 12 procent van de cliënten kon zijn afspraak gewoon normaal laten doorgaan. We weten alleen niet of die beslissing om een afspraak uit te stellen komt van de hulpverlener, of de cliënt zelf. Dat de meerderheid niet terecht kan bij hun hulpverlener, is uiteraard verontrustend. Het is moeilijk in te schatten wat de effecten zijn op lange termijn, omdat we niet weten hoe lang deze crisis nog duurt,” aldus Demarest.