Per decreet moedigt de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) commerciële activiteiten in de ruimte aan. Al in 2015 voerde het Amerikaanse Congres een wet door die Amerikaanse bedrijven toegang gaf tot grondstoffen in de ruimte. Nu vertelt het decreet expliciet dat de VS het heelal niet als ‘gemeenschappelijk goed’ van de wereld ziet. Op het decreet volgde internationale kritiek.

Er bestaan verschillende verdragen rondom ruimteactiviteit. Het zogeheten ‘Maanverdrag’ uit 1979 vermeldt dat de maan en andere hemellichamen niet zomaar voor commerciële activiteit gebruikt mogen worden. Alle niet-wetenschappelijke ruimteactiviteit moet volgens het verdrag door internationale regelgeving worden vormgegeven. De VS heeft het Maanverdrag echter nooit getekend.

(Lees verder onder de video)

Ruimteverdrag versus decreet

De VS hebben wel een ander verdrag ondertekend, het zogeheten ‘Ruimteverdrag’ van 1967. Het decreet van Trump laat dan ook weten dit verdrag te steunen. Volgens het decreet is er dan ook geen tegenstelling met het verdrag van 1967. 

In het verdrag van 1967 staat onder andere dat ontdekkingsreizen in het voordeel van de gehele mensheid moeten zijn. Er mogen dan ook geen restricties voor landen gelden als het aankomt op ruimtereizen. Daarnaast mogen landen geen alleenrecht opeisen, dit houdt in dat ruimtelichamen niemand’s bezit kunnen zijn. Ook dienen ruimteactiviteiten vreedzaam te zijn. Het is daarom ook verboden om kernwapens of andere massavernietigingswapens het heelal in te sturen.

Het nieuwe Amerikaanse decreet zegt het volgende: “Amerikanen zouden het recht moeten hebben op commerciële verkenning, op het winnen en gebruiken van ruimtegrondstoffen.” Daarnaast geeft het decreet aan dat de ruimte niet als ‘gemeenschappelijk goed’ geldt. Ondanks de Amerikaanse steun aan het Ruimteverdrag, menen critici dat in essentie het Ruimteverdrag geschonden wordt. Zij menen dat het alleenrecht opeisen door exploitatie van grondstoffen haaks staat op het principe van ‘niemand’s bezit’.

Kritiek vanuit Rusland

Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken liet op Twitter weten bezorgd te zijn vanwege het decreet. Zij wijzen erop dat de VS zich ‘exclusieve rechten toe-eigent terwijl dat niet de afspraak is. Het Russische ruimte-agentschap noemt het decreet zelfs een vorm van “kolonialisme”. Het Kremlin liet weten dat iedere vorm van ruimtekolonisatie “onacceptabel” is.