Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) speelde donderdag soloslim. Met een ministeriële omzendbrief aan de lokale politiediensten eist hij een strikte opvolging van de coronarichtlijnen. “Dat er eigen wendingen of invullingen worden gegeven aan de federale maatregelen en instructies, is onverantwoord en in gezondheidsgerelateerd crisisbeheer zelfs ronduit gevaarlijk”, leest de brief.

Dat De Crem net nu de teugels aantrekt is niet toevallig. Bij veel lokale politieposten heerst de onduidelijkheid over de afdwinging van de coronarichtlijnen. De CD&V-minister eist dat de voorschriften uniform opgevolgd worden. “Dergelijke onmiskenbaar uitzonderlijke situaties kunnen enkel doeltreffend worden aangepakt mits het voeren van een verregaand doch coherent nationaal beleid, dat doorheen de betrokken departementen een organisatorische en uniforme vertaalslag krijgt”, luidt het.

Om het uniforme beleid door te voeren kan de Binnenlandminister rekenen op de ‘Task Force GPI’, waarvan hij eenzijdig een intensiever gebruik zou zijn gaan maken. Volgens de website BusinessAM, die de bewuste omzendbrief publiceerde, was de demarche niet doorgesproken met de rest van de federale regering. Dat is niet uitzonderlijk, maar had De Crem misschien beter wel gedaan gelet op de kritiek achteraf.

Tot slot vraagt de minister een “rigoureuze en ongenuanceerde toepassing” van de maatregelen en een ‘communicatiestop’ vanwege de politie. “Daar de externe communicatie tijdens de federale fase wordt gecoördineerd vanuit het nationaal crisiscentrum, wordt elke vorm van externe communicatie voorafgaand aan overleg en goedkeuring onderworpen”, besluit hij.

(Lees verder onder de tweet.)

Politiestaat

Bij regeringspartner Open Vld zijn ze minder enthousiast over de strikte aanpak van De Crem. Velen zijn ervan overtuigd dat de CD&V’er zijn machtsgreep op de lokale politie wil versterken, terwijl de burgemeesters nog steeds aan het hoofd staan van de lokale korpsen. “Er kan absoluut geen sprake van zijn dat de lokale politie rechtstreeks door Binnenlandse Zaken wordt aangestuurd. Met zulke regels dreigen we in een politiestaat terecht te komen”, reageert liberale voorzitster Gwendolyn Rutten aan Het Nieuwsblad.

Eerder in deze coronacrisis had De Crem al het idee naar voren geschoven om huiszoekingen zonder rechterlijk bevel mogelijk te maken indien er een vermoeden bestaat dat er teveel mensen bij elkaar aanwezig zouden zijn. Het voorstel, samen met het instellen van een perimeter rond de woonplaats, haalde het niet door verzet van de liberalen.

Lees ook:

Coronacrisis: Uitvoerende macht zoekt grenzen op