Amper een kwart van de penale boetes wordt daadwerkelijk geïnd. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) opvroeg aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). In een persbericht klaagt de partij die “loterij” aan.

In 2019 bleef een bedrag van meer dan 320 miljoen euro aan niet-geïnde penale boetes openstaan. Dat zijn boetes die worden opgelegd ten gevolge van een strafrechtelijke uitspraak. Zo’n schamele 110 miljoen of 25% werd wel ingevorderd. Van de 26 inningskantoren in ons land zijn er maar 4 waar meer dan de helft van de boetes effectief wordt ingevorderd.  De slechtste leerlingen uit de klas zijn Gent (13,31%), Tongeren (16,99%) en Charleroi (17,44%). Maar ook grootsteden als Antwerpen (20,77%) en Brussel (21,36%) kunnen geen al te beste cijfers voorleggen.

In meer dan 37.000 dossiers kregen penale boetes de status ‘niet-invorderbaar’. Een bedrag van 111,7 miljoen euro kan niet meer geïnd worden omwille van een faillissement, collectieve schuldenregeling of onvermogen van de beboete persoon. 

Informatisering

“De invordering van boetes lijkt vandaag meer op een loterij”, klaagt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) aan. “De cijfers tonen aan dat de strafuitvoering in dit land, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig is. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een betere informatisering van de betrokken diensten om tot een correctere en snellere inning te kunnen komen: een investering die zichzelf trouwens snel zal terugverdienen.”