Het Britse ONS (‘Office for National Statistics’) heeft bijna 4000 coronaoverlijdens in Engeland en Wales onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat 91% van de overledenen van het coronavirus al een ander medisch probleem had. De vaakst voorkomende problemen hadden te maken met het hart, gevolgd door dementie en ademhalingsproblemen.

Verder zijn ook wat andere variabelen onderzocht, zoals geslacht en leeftijd. Mannen hebben twee keer zo veel kans om te sterven als vrouwen. Ook stijgt de kans om te overlijden met de leeftijd, waarbij de grootste stijging vanaf 60 jaar plaatsvindt.

(lees verder onder de tweet)

Het ONS wilde ook weten wat nu de belangrijkste oorzaak was van het overlijden: het coronavirus of het andere gezondheidsprobleem waarmee de patiënt al geplaagd werd. Hun conclusie is onzeker, het coronavirus was uiteindelijk wel een belangrijke factor. De statistieken laten duidelijk zien dat de overleden coronapatiënten met een bepaald probleem, zoals hart- en vaatziektes of dementie, toch vroeger stierven dan de normale gemiddeldes. Maar volgens Nick Stripe, het hoofd van de analyses voor gezondheid, is het wel “moeilijk en uitdagend” om nu echt te bepalen in hoeverre het coronavirus een rol heeft gespeeld in het overlijden van de patiënten. Toch zijn er duidelijke indicaties dat het virus wel degelijk een impact had.

Het hoofd van statistiek van de BBC, Robert Cuffe, gaat hiermee akkoord: “Het coronavirus doet meer dan enkel de doodsoorzaak afnemen van andere ziektes. Door het coronavirus is het aantal overlijdens hoger dan verwacht. Mensen met meerdere gezondheidsproblemen hebben inderdaad een lagere levensverwachting, maar het is onduidelijk in hoeverre het coronavirus hun levensverwachting heeft ingekort.”