Het door-woningtekort-geteisterde Nederland moet 6500 woningen gaan verschaffen voor asielzoekers. Dit verzoek komt van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Ankie Broekers-Knol. Broekers-Knol vraagt de gemeenten en provincies om in het woningaanbod te helpen. Hiernaast zoeken de Nederlanders nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers. De asielzoekerscentra zouden namelijk aan hun taks zitten.

Nederland is vol, propvol. Met 421 inwoners per vierkante meter is het land het meest dichtbevolkte land van de EU, na Malta. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er dan ook een chronisch woningtekort in het land. Naast wachttijden van meer dan tien jaar voor een huurwoning, komen veel mensen ook moeilijk aan een koopwoning. De prijzen liggen daarom erg hoog en veel mensen betalen tientallen jaren hun hypotheek af aan de bank.

(Lees verder onder de tweet)

Asielzoekers krijgen voorrang 

Een oplossing voor het woningtekort is minder kinderen krijgen – maar dat gebeurt al. De autochtone Nederlandse bevolking krimpt zelfs. De groei van de Nederlandse bevolking is dan ook te verklaren door immigratie en hogere geboortecijfers onder de allochtone bevolking. Immigratie en de woningmarkt zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuwe inwoners concurreren immers mee voor een nieuwe woning.

De concurrentie is echter niet geheel eerlijk. Statushouders krijgen namelijk hulp bij het zoeken van een woning. Gemeenten, provincies en de nationale overheid (het Rijk) werken samen om asielzoekers aan een huis te helpen. Hierbij krijgen zij vaak voorrang op de Nederlandse woningzoekende burger. Daarnaast krijgen de asielzoekers een lening om hun huis in te richten – een lening die vaak omgezet wordt in een gift. 

Staatssecretaris Broekers-Knol roept nu op om 6.500 woningen vrij te maken voor statushouders. Op het moment wachten zo’n 5.800 mensen op een woning, maar dit aantal zal in de loop van het jaar stijgen. Oorspronkelijk hoopte de staatssecretaris nog op een hoger aantal woningen, dit is vanwege het coronavirus echter niet mogelijk. Tegelijkertijd lijkt het er wel op dat migratie naar het land doorgaat ondanks het virus. Nederland wil immers het aantal asielzoekerscentra uitbreiden.