Zuid-Afrika komt dan wel uit een warm seizoen, maar ook daar is het aantal geïdentificeerde Corona gevallen voorbij 1000 gegaan. De teller staat ondertussen op 1187 Covid-19 patiënten. Dat is bijna het dubbel van de volgende Afrikaanse natie: Egypte. Voorlopig kent het land wel nog maar 1 (officieel) corona-overlijden. Voor regeringspartij ANC tijd om actie te ondernemen ter ondersteuning van de economie. Daarbij dacht de regering er aan om enkel zwarte kleine KMO-eigenaars te bevoordelen.

Om de economie te ondersteunen vaardigde de regering een reeks maatregelen uit om kleine bedrijven te ondersteunen. In een eerste versie van het voorstel bleek dat enkel te gelden voor KMO’s met minstens 51% zwart eigenaarschap.

Organisaties die het nieuws verspreidden kregen eerder nog een ‘fake news’-stempel. Uiteindelijk gaf een officiële regeringsfunctionaris toe dat het wel degelijk de bedoeling was om het voorstel zodanig in te dienen. Uiteindelijke volgde vóór de officiële uitvaardiging van het besluit alsnog een schrapping van het controversiële criterium.

Racisme en economische onweerstijding

Staats-georganiseerd racisme is geen uitzondering onder de ANC-regering. Verschillende leden van lokale en nationale overheden staan tevens bekend om tal van haatdragende boodschappen ten aanzien van minderheden. Oproepen tot geweld viseren niet alleen blanken, maar ook Joden, Indiërs en andere kleurlingen.

Bekend in deze context zijn de zogenaamde ‘plaasmoorde’ op de blanke boerenbevolking (lees meer). Recent lijkt het coronavirus veel zwarten ook aan te zetten tot geweld tegen Chinezen.

Naast Corona is er nog meer stormweer op komst. Sinds enkele dagen staat de Regenboognatie onder extra financiële druk. De economische resultaten van de opeenvolgende ANC-rampregeringen hebben kredietbeoordelaar Moody’s tot een downgrade aangezet. Sinds eind deze week noteert het Zuid-Afrikaanse schuldpapier als ‘junk‘, rommel dus.