Vlaams Belang zal eerstdaags een wetsvoorstel indienen om zogenaamde coronaspuwers strenger te bestraffen. “Wie politie en andere hulpdiensten aanvalt, valt ons allemaal aan en moet zwaar bestraft worden”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van grieken

Sinds de uitbraak van het coronavirus dook plots de opmerkelijke trend van coronaspuwers op. Coronaspuwers zijn mensen die zeggen dat ze corona hebben, om vervolgens te spuwen naar anderen, vaak ook politie. De voorbije dagen kwamen verschillenden verhalen aan het licht van vaak allochtone jongeren die zich verzetten tegen de politie door naar hen te spuwen. 

Vlaams Belang wil strenger bestraffen

Die zogenaamde coronaspuwers komen nu nog al te vaak weg met een zeer lichte straf of zelfs geen straf, maar daar wil Vlaams Belang dus verandering in brengen. Ze zullen een wetsvoorstel indienen dat het mogelijk maakt om coronaspuwers strenger te bestraffen.

We willen dat het opzettelijk besmetten of trachten te besmetten van hulpverleners met een gevaarlijke ziekte duidelijk als een daad van geweld en agressie geïnterpreteerd en navenant bestraft wordt”, klinkt het. “We spreken dan van een gevangenisstraf van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van drieduizend euro tot vijfduizend euro.”

“Geweld tegen agenten en andere hulpdiensten is te allen tijde schandalig, maar is dat vandaag misschien nog meer”, klinkt het bij Van Grieken nog. “Onze samenleving staat immers al onder zware druk en we kunnen alle helpende handen gebruiken. Wie politie en andere hulpdiensten aanvalt, valt ons allemaal aan en moet zwaar bestraft worden. Wie dan ook nog het verspreiden van een potentieel dodelijke ziekte mee in de hand werkt, dient nog zwaarder bestraft te worden.”