Er komt geen versoepeling van de taalregeling in het hoger onderwijs. Daar was nochtans lang sprake van, maar de Vlaamse regering paste het bewuste decreet aan. Zo blijft de grens van maximaal 18,33% anderstalige vakken in een Nederlandstalige opleiding behouden. Dat bericht de Vlaamsgezinde webstek Doorbraak.

In december 2019 lekte een voorontwerp van decreet uit over de versoepelde taalregeling. De Vlaamse regering wilde het maximaal toegelaten percentage anderstalige vakken optrekken tot 50%. Tegen die plannen kwam echter al snel fel protest. Onder meer de Vlaamse beweging ging op haar achterste poten staan. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) was de gebeten hond. “Als dit erdoor komt, dan krijgt hij met ons af te rekenen”, liet Hugo Maes, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging optekenen in Knack. 

Economische lobby

Ook in de academische wereld was er weinig animo voor de gevreesde ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Bekende professoren als Bruno De Wever, Hendrik Vos en Dave Sinardet uitten hun verzet in opiniestukken. Zij legden de vinger op de wonde: de Vlaamse regering stond onder druk van een economische lobby die meer Engelstalige vakken erdoor wil krijgen. Bovendien zou die verengelsing ook meer internationale studenten aantrekken en Vlaamse universiteiten naar boven duwen op internationale rankings.

Voor Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is het echter moeilijk om een dergelijke forse stijging van het aantal anderstalige vakken verkocht te krijgen aan de Vlaams-nationalistische achterban. De initiële plannen werden daarom teruggedraaid en de bewuste passage werd stilletjes geschrapt uit het decreet. De huidige regeling waarbij een Nederlandstalige opleiding maximaal 18,33% uit anderstalige vakken mag bestaan, blijft behouden. Wel wordt het maximumpercentage volledig anderstalige bachelors opgetrokken van 6 naar 9 procent. Zo was ook afgesproken in het regeerakkoord.