De goedkeuring van de abortuswetgeving van de paarse en marxistische partijen werd vandaag (opnieuw) uitgesteld. De reden? Er zal een advies worden gevraagd over de amendementen van CD&V en cdH. Door de steun van N-VA, Vlaams Belang en MR-Kamerlid Michel De Maegd werden de benodigde 50 Kamerzetels ruimschoots gehaald.

Een linkse tot radicaal-linkse ‘abortuscoalitie’ wil de abortustermijn optrekken van 12 naar 18 weken, wanneer een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en circa 20 cm groot is. Verder zou het wetsvoorstel ook de bedenktijd – die dient om impulsieve beslissingen rond levensbelangrijke zaken te beperken – ingekort worden van zes dagen naar 48 uren. Bij dringende medische reden hoeft er zelfs geen bedenktijd gerespecteerd te worden. 

Tot slot zal een arts of vroedvrouw nog steeds kunnen weigeren om een abortus uit te voeren, maar moet de moeder wel de contactgegevens krijgen van een andere arts. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden. Opmerkelijk? Een abortus zou een gewone medische handeling worden, iets wat haaks staat op het principe dat een arts een abortus kan weigeren. 

Opnieuw vertraagd

De paars-groene abortuswetgeving krijgt stevige tegenwerking van Vlaams Belang, N-VA en CD&V. Zo dienden de christendemocraten donderdag verschillende amendementen in. “Onze amendementen willen vrouwen beter beschermen, informeren en omkaderen. Ze komen tegemoet aan de juridische pijnpunten die de Raad van State aanstipte. En ze pleiten voor een objectieve evaluatie van de wet”, citeert BELGA CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Deze nieuwe amendementen zullen ook ter beoordeling worden voorgelegd aan de Raad van State. Het verzoek hiervoor was, door de steun van CD&V, N-VA, Vlaams Belang, cdH en MR-Kamerlid Michel De Maegd, succesvol. Bijgevolg is de goedkeuring van de nieuwe abortuswet opnieuw uitgesteld.