59 gebedshuizen, hoofdzakelijk moskeeën, staan op de wachtlijst voor erkenning door de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang).

Onder de gebedshuizen bevinden zich ook vijf Diyanet-moskeeën. Diyanet is het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken dat onder de bevoegdheid van de Turkse eerste minister valt. Daarnaast vallen vooral de drie moskeeën op die na een negatief advies van de Staatsveiligheid eerder hun erkenning geweigerd zagen, maar toch blijven hengelen naar een erkenning en bijhorende subsidies.

Somers’ voorganger Liesbeth Homans (N-VA) zette als bevoegd minister de erkenning van nieuwe gebedshuizen ‘on hold’. Ze liet indertijd weten dat ze van Staatsveiligheid te weinig informatie kreeg om de erkenningen en aanvragen degelijk te evalueren.

Somers wil wachten met nieuwe erkenningen

Minister Somers stelt in zijn antwoord dat er geen nieuwe erkenningen zullen gebeuren vóór de inwerkingtreding van het nieuwe decreet. De aanvragen die worden ingediend na 1 juli 2019 zullen een wachtperiode van vier jaar met gunstig gevolg moeten doorlopen. De 59 genoemde geloofsgemeenschappen die hun aanvraag eerder indienden, kunnen echter rekenen op een ‘versnelde’ erkenningsprocedure en krijgen na goedkeuring van het decreet één jaar om zich in regel te stellen met de nieuwe erkenningscriteria.

Chris Janssens vindt het niet kunnen dat in een land waarin ‘kerk en staat’ gescheiden zijn alle belastingbetalers verplicht mee moeten opdraaien voor de subsidiëring van religies: “Vooral het feit dat straks miljoenen euro’s belastinggeld dreigen te stromen naar moskeeën – zelfs naar Diyanet-moskeeën die de directieven van Erdogan moeten opvolgen – is voor het Vlaams Belang onverteerbaar.” Hij pleit voor een financieringssysteem waarbij gelovigen op vrijwillige basis hun gebedshuizen mee kunnen financieren, zonder dat niet-gelovigen ook hun belastinggeld naar religie zien vloeien. “Uiteraard staat dit los van ons cultureel religieus erfgoed, waarvan de bescherming en het onderhoud onze ganse samenleving aanbelangt,” zo voegt hij er nog aan toe.