Vlaams Open Vld-minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, presenteerde een ‘eigen’ klimaatplan. Zo wil hij bijvoorbeeld een boom en een halve meter haag planten per burger. Zelf meent de liberaal dat hij op deze manier niet in het vaarwater van N-VA-minister van Leefmilieu Zuhal Demir komt. “In het Vlaams klimaatplan staat dat de lokale besturen hun steentje moeten bijdragen aan het klimaat. Het enige wat ik doe, is dat concreet maken”, citeert Het Nieuwsblad de Open Vld-minister

Wie de relletjes tussen de liberalen en Vlaams-nationalisten van de afgelopen weken opmerkte zou het misschien vergeten zijn, maar Open Vld en N-VA zitten nog samen in de regering. Hoewel de samenwerking volgens minister-president Jambon vlot verloopt, bepleitte Somers in het verleden al een paars-groene samenwerking. Minstens kan men zeggen dat Somers zijn eigen bevoegdheden voluntaristisch invult, zo ook met betrekking tot het klimaat. 

De liberaal stelde een ambitieus – althans in vergelijking met Demir – klimaatplan voor. Zo wil hij dat de lokale besturen met 40 procent CO2-reductie verder gaan dan de door Demir voorgestelde 32,6 procent. Tevens bepleit hij concrete maatregelen zoals een boom en een halve meter haag planten per burger, en een laadpunt per 200 inwoners. “Sommigen vroegen zich af of het Vlaamse klimaatplan wel ambitieus genoeg was. Nu zeg ik: laten we samen ambitieuzer zijn”, citeert Het Nieuwsblad Somers.

Neemt Somers bevoegdheden Demir over?

Somers meent dat hij zijn eigen bevoegdheden niet heeft overtreden. “In het Vlaams klimaatplan staat dat de lokale besturen hun steentje moeten bijdragen aan het klimaat. Het enige wat ik doe, is dat concreet maken”, klinkt het. Tevens stelt hij tegenover Het Nieuwsblad dat hij goed met Demir kan samenwerken. 

Hoewel Somers ook op Twitter de Vlaamse regering verdedigt, kan worden opgemerkt dat wanneer partijen goede relaties hebben, ze zo’n plan samen verdedigen. Tevens stelt hij tegenover Het Nieuwsblad uitdrukkelijk dat hij ambitieuzer wil zijn dan Demir.