Het UZ Gent heeft zijn artsen geadviseerd om de zwakste patiënten niet naar intensieve zorg over te brengen. Het gaat om mensen die, besmet met corona of niet, sowieso al een grote kans hadden om de komende maanden te sterven. Zij krijgen wel comfortzorg of palliatieve zorg, bericht De Morgen.

Het UZ Gent gebruikt in zijn richtlijn een schaal waarin patiënten worden ingedeeld naar hun fitheid. Een patiënt valt in één van de 9 categorieën. Voor de drie zwakste categorieën wordt geadviseerd om geen intensieve zorg toe te passen. Veel van die zwakste patiënten zijn rusthuisbewoners of mensen die in een woon-zorgcentrum wonen. 

De drie fitste categorieën worden sowieso opgenomen op intensieve zorg. De drie tussencategorieën worden geval per geval bekeken. “Iemand uit die groep die binnenkomt met vocht in de longen bijvoorbeeld, en enkele dagen beademd moet worden, zal geholpen worden”, verduidelijkt professor Dominique Benoit tegenover De Morgen. “Iemand met Covid-19, en belangrijke bijkomende medische problemen, die lange tijd beademd moet worden, wellicht niet meer. Maar we zullen elke beslissing op een professionele manier nemen, na overleg met drie artsen.”

Geen intensieve maar palliatieve zorg

Patiënten die tot de drie zwakste categorieën behoren, worden niet meer opgenomen op intensieve zorg. Het gaat om mensen die, besmet met corona of niet, sowieso al een grote kans hadden om de komende maanden te sterven. “We spreken hier over patiënten die heel afhankelijk zijn van zorg. Mensen die sowieso al een hele grote kans hadden om in de komende maanden te overlijden, los van deze pandemie”, aldus Benoit nog. “We moeten er namelijk voor zorgen dat we door onvoldoende bedcapaciteit geen oversterfte induceren bij patiënten met een grote kans op jarenlange overleving.”

De bedoeling is wel om de patiënten die uit de boot zouden vallen degelijke comfortzorg of palliatieve zorg te geven. Het UZ stuurt daarvoor ook artsen naar rusthuizen en woon-zorgcentra. Het moet gezegd zijn dat buiten deze pandemie ziekenhuizen ook een eigen reanimatiebeleid volgen, waarbij het eveneens mogelijk is dat er comfortzorg of palliatieve zorg wordt aangeboden aan de zwakste patiënten in plaats van intensieve zorg.